23948sdkhjf

200 milliarder til bedre riksveier: 13 utvalgte strekninger og full fylkesoversikt

Vegvesenet la tirsdag frem en plan som omfatter å bruke om lag 200 milliarder kroner i årene 2022 – 2027.

Totalt vil Statens vegvesen ha over 400 prosjekter og tiltak i arbeid mellom 2022 og 2027:

- Et stadig bedre veinett øker produktivitet og verdiskapning i Norge. Med arbeidet skal vi forbedre riksveiene og bidra til et konkurransedyktig næringsliv i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Planen presenteres i sin helhet på en nettside: www.vegvesen.no/gjennomforingsplan 

Gjennomføringsplanen er Statens vegvesens plan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033.

Basert på Nasjonal transportplan skal Statens vegvesen investere over 105 milliarder kroner de neste seks årene. Planen oppdateres årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt.


Kart over: Investeringer i perioden 2022-2027. 

En stadig større del av budsjettene går inn som statens bidrag til miljøvennlig utvikling i byområder med 44 milliarder kroner i perioden. 

13 strekninger med stor potensial

På grunnlag av transportplanen har Vegvesenet definert 13 strekninger med stort potensial for å øke nytten og redusere kostnadene ved å se mange tiltak i sammenheng, skriver de. For hver av strekningene skisserer vegvesenets en trinnvis utvikling fram til 2040.

De 13 utvalgte streknignene:

E39 Stavanger–Bergen inkl. Ringveg øst: Strekningen er om lag 220 km lang og er svært viktig for godstransport, turisttrafikk og regional utvikling på Vestlandet.
E134 Kongsberg–Haugesund: Strekningen er om lag 363 km lang og er en prioritert hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. E134 er den høyfjellsovergangen øst-vest med mest trafikk.
E16 Hønefoss–Arna: Strekningen er om lag 427 km lang og er i likhet med E134 Kongsberg-Haugesund, en prioritert hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. E16 over Filefjell er den mest vintersikre fjellovergangen.
Rv. 4 Oslo–Gjøvik: Strekningen er om lag 117 km lang og er hovedveien mellom Oslo, Hadelandsregionen og Gjøvikregionen. Den er viktig for eksportindustrien på Raufoss og Gjøvik, og for det store antall arbeidstakere som pendler inn til Oslo.
E39 Ørsta/Volda–Kristiansund: Strekningen er om lag 235 km lang og binder sammen områdene i Møre og Romsdal fylke med høyest verdiskaping.
E6 Steinkjer–Nordland grense: Strekningen er om lag 183 km lang og er viktig for transporter mellom Sør- og Nord-Norge.
Rv. 80/E6/E8 Bodø–Tromsø: Strekningen er om lag 537 km lang og er en viktig transportkorridor for tungtransport mellom Bodø og Tromsø og for befolkningen i området.
E16/rv. 350 Eggemoen–Hønefoss–Hokksund: Strekningen er om lag 70 km lang og er svært viktig for bo- og arbeidsmarkedet og næringsutviklingen i området.
Rv. 52 Gol–Lærdal (Borlaug): Strekningen er om lag 79 km lang og er en hovedveiforbindelse for næringstransport mellom Østlandet og Vestlandet. Den har også en viktig funksjon regionalt og lokalt.
Rv. 3 Elverum–Ulsberg: Strekningen er om lag 261 km lang og inngår i den viktige nasjonale godstransportkorridoren mellom Oslo og Trondheim. Rv. 3 er den korteste og raskeste veiforbindelsen mellom Oslo og Trondheim.
E6 Dombås–Ulsberg: Strekningen er om lang 103 km lang og inngår i den viktige nasjonale godstransportkorridoren mellom Oslo og Trondheim. Den har viktige tilknytninger til Nord-Vestlandet fra Dombås (E136) og fra Oppdal (rv. 70).
E10 Tjeldsund–Å: Strekningen er om lag 275 km lang og er en viktig transportkorridor for tungtransport mellom Lofoten/Vesterålen og fastlandet, og for befolkningen i området.
Rv. 94/E6/E45 Hammerfest–Riksgrense Finland: Strekningen er om lag 318 km lang og er sentral for bo- og arbeidsmarkedsregionene den berører, og for næringslivets transporter nasjonalt, regionalt og lokalt.  

Noen tallfakta om Statens vegvesen:

Vegvesenet drifter og vedlikeholder riksveinettet på 10.600 km, samt 1.500 km gang- og sykkelveier, har ansvar for 580 tunneler over 500 meter og 6.000 bruer, 16 ferjesamband og 23 fjelloverganger.

Kostnadene for drift og vedlikehold av riksveinettet utgjør et årlig snitt på 8,4 milliarder kroner. 

I seksårsperioden er det lagt opp til kjøp av ferjetjenester for en netto ramme på 8,9 milliarder.

Staten skal satse 44 milliarder på miljøvennlig transport i byområder.

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125