23948sdkhjf

Trøbbeltransport: Asfalt på båt og bil er tricky business - for veikvaliteten

Varmetapet i asfaltmasse som transporteres med båt kan være stort. Det er dårlig nytt for asfaltdekkets levetid og dermed miljøet.

TUNGT MED ASFALT: Asfaltmasse som transporteres med båt og videre med bil kan være problematisk.

Det mener Roar Telle, som er seniorrådgiver i Veiteknisk Institutt og prosjektleder i Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA).

– For å oppnå lang levetid på asfaltdekkene må massen være varm under utleggingen, og det kan være problematisk å få til med båttransport, uttalte Telle under Stein i Vei-konferansen nylig.

Mye asfalt på båt, men asfalten er ikke homogen nok

Båttransport er høyaktuell for størsteparten av landet, massevolumene er store. Problemet er at mye av denne asfalten ikke er homogen nok.

Spesielt er avslutningen av båtlaster et problem.

Roar Telle har IR-scanninger som viser det tydelig, og dessverre også en god del asfaltdekker med mindre holdbarhet.

– Det hersker ingen tvil om at asfalttransport via båt må tas mer alvorlig. Man trenger ikke svært lang erfaring for å se at utlagte, kalde masser har kortere levetid.

Men løsninger finnes

Som ved de fleste problemer finnes det imidlertid løsninger. Telle peker spesielt på formater på jobbene.

– Faktisk gikk Årets asfaltjobb-prisen for et par år siden til et lag som brukte båttransportert asfalt. Så det er håp.

– Det vi hele tiden tilstreber, er ensartet dekke.

Sommeren 2020 utførte Veiteknisk Institutt et oppdrag for Statens vegvesen Nord, der fire båtlaster ble fulgt opp fra lasting til lossing, og utlegging på veien.

Dette er tipsene

Temperaturen ble overvåket med termofølere i lasten, IR-fotografering og IR-skanning under utleggingen.

Temperaturmålingene viser at temperaturen holder seg konstant inne i asfalthaugen, mens den avtar i ytterkant. Ved lengre frakt reduseres temperaturen i ytterkant enda mer, mens endringen i kjernen er minimal.

Det er flere kjennetegn på god asfalttransport. Det viktigste er at produksjonen planlegges slik at lasten får minst mulig avkjøling.

Ved stopp i lasting må asfalten dekkes til, og ved avslutning må lasten dekkes til med egnet duk og ved lengere transport, med varmematter i ytterkant av asfalthaugen.

Båten skal lukkes med en gang lasting er ferdig, og lukene skal ikke åpnes før det er klart forlossing. Ha lasten tildekket til lossing starter, og dekk til lasten ved lengere pauser.

Den siste resten i lasterommet bør ikke legges ut på veien.

Ved lasting på bil

Det en fordel om singelbiler står vinkelrett på skutesiden. Semihengere og bil med henger må stå langsmed skutesiden. Ofte vil det ikke være plass til å stå vinkelrett.

Lasting når bilen står langsmed skutesiden gir ulik temperatur i utleggerbredden. Det kan brukes lasteskuffe som kan vris 90 grader for å unngå ulik temperatur i utleggerbredden på veien.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.128