23948sdkhjf

Descartes fem prognoser om leveransekjeden i 2022

Kraftig økt e-handel og førermangel var to av årsakene til de store utfordringene innenfor global logistikk i fjor. Descartes spår at dette fortsetter i år.

DEBATT OG INNLEGG: I tillegg ventes det at miljøkrav og maskinlæring skal ta plass på agendaen hos de som skal håndtere logistikk- og leveransekjeden ute hos bedriftene.
I dette innlegget presenterer Lars Persson (bildet under), nordisk salgssjef hos Descartes, selskapets fem prognoser for 2022.

1. Store utfordringer i de globale leveransene

Det økende forbruket av varer i kombinasjon med voksende e-handel stiller krav til de globale leveransekjedene. Det er ingenting som tyder på at dette vil endre seg i 2022. Dette stiller krav til at bedriftene jobber smart med forsyningskjeden – der etterspørselen vil være høy og muligheten til å levere mer begrenset.

For å håndtere dette bør bedriftene se på hvordan de kan forkorte og effektivisere sin leveransekjede samt se over alternativer for sine Last Mile-leveranser.

2. E-handelen holder på med økt hjemlevering som krever nye strategier

En effekt av pandemien er den økte e-handelen, som også vil fortsette å øke i 2022 og fremover som følge av nye kjøpsmønstre. Dette, kombinert med utfordringer i forsyningskjedene, gjør at pålitelig og rask transport vil koste mer. Alternativet med å betale mer for transporten er å akseptere dagens situasjon, noe som medfører stor usikkerhet for sluttkunden.

En prognose for 2022 er at flere selskaper vil revurdere og endre sine strategier for fri frakt og fri retur. En del av denne revurderingen er å begynne å se på hvordan transportene kan effektiviseres ved å kombinere enkeltleveranser og geografiske synergier – med det formål å redusere kostnader og maksimere leveringskapasiteten. Det gjelder altså å optimere ruteplanleggingen i 2022 og fremover for å lykkes.

3. Førermangelen fortsetter å skape utfordringer for transportørene – og til slutt forbrukerne

Uansett om strekningen er lang eller kort, er gjennomføringen av den pågående førermangelen under press. Dette får fortsatt konsekvenser for detaljhandels-, distribusjons- og logistikkbedrifter. Det er fortsatt viktig å tiltrekke nye førere til sin virksomhet, samtidig som det har blitt vanskeligere for hvert år som går.

Derfor må fokuset for 2022 og fremover også ligge på å lykkes med å beholde de førerne man har i dag. Det blir rett og slett for dyrt å miste kompetente sjåfører for deretter å forsøke å finne nye. Jo lavere føreromsetning, desto mer effektiv og mindre personalkrevende blir virksomheten. Med smart planlegging kan førerne gjøre det de er ansatte til å gjøre, samtidig som stresset kan reduseres. Det handler om å finne en optimalisert ruteplanlegging som skaper en god hverdag for sjåførene og reduserer unødig ventetid.

4. Økt fokus på bærekraft skaper muligheter i forsyningskjedene

Det vil ikke bare være kundene som fokuserer på bærekraft i 2022, men verdens store investeringsfond legger også større vekt på selskapenes bærekraftarbeid. Ikke bare på strategisk nivå, men fremfor alt på hvordan bedriftene faktisk leverer. Her vil bedriftenes leveringskjede kunne stå i fokus om de som jobber med logistikk- og leveransekjeder også tar muligheten til å synliggjøre den gjennomslagskraften som deres del i bærekraftpuslespillet kan utgjøre.

Dessuten ser stadig flere forbrukere etter transportalternativer som reduserer klimapåvirkningen. De detaljhandelsbedriftene som lykkes med å finne innovative løsninger på hjemlevering kombinert med smart ruteplanlegging som reduserer transportens klimapåvirkning, har mye å vinne. Ikke bare når det gjelder miljønytte og kundetilfredshet, men også når det gjelder lavere kostnader.

Maskinlæring bidrar til mer treffsikker ruteplanlegging, mer nøyaktig ankomsttid og mulighet for automatiserte forbedringsforslag. Foto: Descarets/iStockphoto

5. Maskinlæring forventes å ta større plass i fremtidens transportsystem

Vi ser en fortsatt utvikling av maskinlæring (ML) innen leveransekjede fra systemleverandørene. En utvikling som drives av den gode tilgangen til data innenfor nettopp bedriftenes leveransekjeder – data som ML-algoritmene kan lære av. Resultatet av dette blir en mer treffsikker ruteplanlegging, mer nøyaktig ankomsttid og mulighet for automatiserte forbedringsforslag.

Til syvende og sist øker produktiviteten og påliteligheten i leveransekjeden. ML bidrar ganske enkelt til å styrke dagens teknologi på flere plan, som å optimere stopp- og kjøretider, valg av utleveringssted og ankomsttid. Det vil også bidra til å forbedre dataanalysen, noe som bidrar til dypere innsikt i hvordan leveringskjeden fungerer.

Lars Persson

Opphav og kilder: Descartes

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093