23948sdkhjf

Lyser ut driftskontrakt for Hardanger og Sogn

Fire fjelloverganger og verdens lengste veitunnel er en del av oppdraget når Statens vegvesen lyser ut driftskontrakt for veinettet i Hardanger og Sogn de neste fem åra.

Ikke plankekjøring akkurat: Fire fjelloverganger med hyppig skredfare, verdens lengste veitunnel, gjøre det med utslippsfrie kjøretøy og krav til ivaretagelse av biologisk mangfold.... Det er noen av punktene den 5-årige driftskontrakten inneholder.

Kontrakten omfatter kommuner i tre fylker: Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik i Vestland. Hemsedal og Hol i Viken og Vang i Innlandet.

Fire fjelloverganger og mange kilometer med tunnel

De fire fjellovergangene i kontrakten er Filefjell (E16), Hardangervidda (riksvei 7), Vikafjellet (riksvei 13) og Hemsedalsfjellet (riksvei 52).

Verdens lengste

Mellom de 45 tunnelane i kontraktsområdet er Lærdalstunnelen. Med sine 24509 meter er tunnelen som opna i 2000 verdas lengste vegtunnel.

Totalt er det 103.232 meter, eller 103 kilometer, tunnel i kontraktsområdet. Kontrakten omfatter 471 kilometer riksvei, pluss 78 kilometer gang- og sykkelvei, i et stort og variert kontraktsområde:

Stort og variert kontraktsområde:

¤ E16 Voss-Tyin

¤ Riksveg 5 Håbakken - Fodnes

¤ Riksveg 7 Haugastøl – Bu

¤ Riksveg 13 Skare (Kløvet) – Vangsnes

¤ Riksveg 52 Storeskar - Borlaug

Utslippsfrie kjøretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har et mål om å halvere utslippet på sine prosjekt innen 2030.

– I kontrakten krev vi delvis utsleppsfrie og delvis nullutslepps køyretøy, seier prosjektleiar Johannes Øydvin i Statens vegvesen.

– Vi har fokus på oppsamling av vaskevatn i samband med tunnelreinhald, og det skal takast prøvar av vaskevatnet. Vi set strenge krav til prøvar frå kumtømming og gateoppsop, for å sikra korrekt deponering av massane, legg Øydvin til.

Slik skal vinterdriften løses

På to av fjellovergangene i kontrakten, Vikafjellet og Hardangervidda, skal det normalt ikke brukes salt i vinterdriften, på grunn av sårbar natur. 

På de to andre fjellovergangene, Filefjell og Hemsedalsfjellet, kan entreprenøren bruke salt under visse forutsetninger for å oppnå godkjente føreforhold.

Skredutsatt

Enkelte punkt i kontraktsområdet kan være skredutsatt, blant annet riksvei 13 over Vikafjellet.

Naturmangfoldet

For å ivareta biologisk mangfold har vi valgt å redusera kantklippen for deler av de høytliggende områdene, og vi tilpasser tunnelrenholdet til tidspunktet for utvandring av laksesmolt.

Fire kontraktar vert til éin

Kontrakten gjelder i fem år, frå 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år.

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommuene har ansvaret for drift av fylkesveiene. Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveier og det er fire gamle kontrakter som helt eller delvis er slått sammen til én.

Gjennomsnittleg døgntrafikk i kontraktsområdet varierer fra 400 til 9.000. Kontrakten er lyst ut i Doffin. Frist for å levere tilbud er 4. april klokka 12.00.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.131