23948sdkhjf

Bypakke Nedre Glomma fase 2 er vedtatt lokalt: 6,6 milliarder i bompenger

Fylkestinget har vedtatt Bypakke Nedre Glommas fase 2. - prosjektene koster 8,9 milliarder og av det skal 6,6 milliarder dekkes med bompenger.

Saksordfører Elisabeth Bakke (Sp) presenterte saken som en gladsak for Nedre Glomma-regionen. Særlig Fredrikstad og Sarpsborg kan glede seg stort over vedtaket, etter det som har vært en langvarig prosess, skriver Viken fylkeskommune.

En gladsak sett med maskinentreprenørers øyne kan det også bli, for her er det snakk om flere betydelige prosjekter i en pakke:

Etablering av bomstasjoner: 40 millioner
Rv. 22 Hafslund – Dondern*: 660 millioner
Fv. 109 Råbekken - Torsbekkdalen *: 3,4 milliarder
Fv. 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg*: 2,45 milliarder
Ny bru over Glomma i Fredrikstad*: 1,35 milliarder
Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei: 520 millioner
Programområdetiltak på riksvei: 520 millioner

Sum: 8,94 milliarder

*(kostnadsanslag i de store prosjektene er på P50-nivå. Det angir styringsramme med 50 % sannsynlighet at kostnaden kna bli lavere eller høyere)

8,9 milliarder kroner totalt

Fylkestinget har vedtatt Bypakke Nedre Glommas fase 2. Finansieringen av bypakka skal baseres på en delfinansiering gjennom bompenger. Av en prosjektportefølje på 8,9 milliarder skal 6,6 milliarder dekkes med bompenger.

Nå er forventingene at Bypakken vil løfte utviklingen av området, både innen næringsliv, kollektivtransport og annet.  

Byene opplever mange av de samme utfordringene som andre større byer i Norge knyttet til arealbruk og transport. Nedre Glomma er med sine 140 000 innbyggere (hvorav 116 000 i Fredrikstad/Sarpsborg) en betydelig byregion.

Saken ble behandlet av samferdselskomiteen, som fremmet innstilling til fylkestinget. Det er stor politisk uenighet om bompengefinansiering, og det var mange som tok til orde i debatten. Samferdselskomiteens innstilling fikk støtte av flertallet i fylkestinget, og ble dermed vedtatt mot 14 stemmer.

Mål for Bypakke Nedre Glomma

De to overordnede målene for Bypakke Nedre Glomma er:

  • Nullvekstmålet for personbiltrafikken: "I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange."
  • Nullvisjonen: "En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren."

De to målene følges av fem mål som viser prioriteringene: 

  • Kollektivandelen skal øke i Nedre Glomma
  • Sykkelandelen skal øke
  • Utslippene fra veitrafikken skal reduseres
  • Utvikle gode knutepunkter
  • Kollektiv- og næringstransporten skal få bedre framkommelighet

Kilde: Viken fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094