23948sdkhjf

Først i Norge med å legge fossilfrie rørsystemer

Innen 2025 skal alle Asker kommunes bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Nå er de først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem.

I en pressemelding fra Pipelife kan vi lese om deres nye fossilfrie rørstystem basert på fornybare ressurser og i vinter ble rørene for første gang brukt i et veiprosjekt på Spikkestad i Asker kommune.

Bruker norsk stein istedet for kinesisk granitt

Prosjektet har en sterk bærekraftprofil med bruk av norsk stein i stedet for eksempelvis kinesisk granitt, utstrakt gjenbruk av masser og, altså Norges første 100 prosent fossilfrie rørsystem.

Fra festtaler til handling

Asker kommune vedtok i sommer en ny klimaplan der et mål er å redusere de samlede direkte klimagassutslippene innenfor kommunes grenser med minst med 67 prosent innen 2030 (sammenlignet med nivået i 2009). I denne planen settes også mål om at kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie allerede i 2025. I klimaplanen er det også et sterkt fokus på de store indirekte utslippene av klimagasser (utslipp som skjer utenfor kommunens grenser) som følge av innbyggerne, næringslivet og kommunens anskaffelser av tjenester og varer, som for eksempel rørsystemer.

Dette er fossilfrie rør:

Pipelife lanserte i sommer fossilfrie rørsystem basert på fornybare ressurser. Nafta, som er utgangspunktet for plastrørmaterialene, kommer tradisjonelt fra fossile råvarer. Nafta kan imidlertid også utvinnes av restprodukter fra skogindustrien – og gir de fossilfrie råvarene etylen og propylen som er basis ved fremstilling av polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) og polypropylen (PP). Nafta basert på fossile og fornybare ressurser inngår i de samme prosessene og massebalanseprinsippet ligger til grunn.

Dette er prosjektet:

Prosjektet innebærer omlegging av Teglverksveien som skal bedre forholdene for både myke trafikanter og kjørende. Prosjektet inkluderer også nye torgarealer, parkområder og pendlerparkering. Alt er forberedelser for fortetting og urbanisering av arealene rundt jernbanestasjonen på Spikkestad, i tråd med føringene til plansamarbeidet i Oslo og tidligere Akershus. I den vedtatte reguleringsplanen legges det til rette for store utbygginger i området. Som en del av dette legges det nytt vann- og avløpsnett. Hele prosjektet har en ramme på i underkant av 50 millioner kroner.

Kilde: NKF / Pipelife

KLIKK for alle artikler i Tungt og fossilfritt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094