23948sdkhjf

600 mill i nye entreprenør-vennlige driftskontrakter i Nord-Troms og Tromsø og Karlsøy

- Med den nye kontraktsformen vil entreprenørene få betalt for alt arbeid som faktisk blir utført, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen.

TUNGT VEDLIKEHOLD: Her kommer to store kontraktsbunker i Troms og Finnmark:

1 - Fylkeskommunen lyser ut syv vinterdriftskontrakter og to helårskontrakter til en verdi av 210 millioner kroner på fylkesveiene i Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune.

2 - Fylkeskommunen lyser ut nye helårlige driftskontrakter til en verdi av 389 millioner kroner på fylkesveiene i Tromsø- og Karlsøy kommune.

Konkurransegrunnlaget for alle kontraktene som blir lyst ut, skal erstatte dagens drift- og vedlikeholdskontrakt som utløper i 2022.

Kontraktene gjelder for perioden 01.09.2022– 31.08.2027 og omfatter drift og vedlikeholdsoppgaver knyttet til fylkesveger og gang – og sykkelveger med tilhørende sideanlegg og sideområder.

Fylkeskommunen er i tillegg i dialog med kommunene for å se på muligheter for samarbeid innen drift av veinettet av tilstøtende veistrekninger.

Ønsker lokale tilbydere

- Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for mindre lokale entreprenører i utlysningen, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen.

- Vi har delt opp store kontrakter i flere små, slik at flere tilbydere kan delta i konkurransen om oppdragene. Vi håper og tror lokale og regionale aktører nå ser at de kan vinne konkurransen mot større aktører. Vi har også gjort kontraktene helårlige, slik at entreprenører og deres ansatte kan forholde seg til faste strekninger hele året.

Strekningene del 1

 • DK 5403 Kåfjord: 23 km
 • DK 5404 Uløy: 14 km
 • DK 5405 Langsl.-Sk.øy 43 km
 • DK 5406 Arnøy: 54 km
 • DK 5407 Laukøy:  10 km
 • DK 5408 Storslett: 73 km
 • DK 5409 Oksfjord: 11 km
 • DK 5410 Kvænangen: 59 km
 • DK 5411 Jøkelfjord: 13 km

Dette vil gi mer fleksibilitet og forutsigbarhet for entreprenørene – slik at de tilby sine ansatte hele faste stillinger, som jo er ønskelig for oss. Det vil også gi oss som byggherre kontinuitet i vedlikeholdet av fylkesveiene, forklarer fylkesråden.

Kontraktenes risikobilde er endret  

- Tidligere utgaver av denne type kontrakter overlot en stor del av risikoen til entreprenørene, fortsetter Masternes Hanssen.

Strekningene del 1

 • DK 5430 Tromsø: 202 km
 • DK 5431 Breivikeidet: 64 km
 • DK 5432 Ringvass: 105 km
 • DK 5433 Rebbenes: 20 km
 • DK 5434 Reinøya: 51 km
 • DK 5435 Vannøya: 63 km

- Tidligere tok ikke kontraktene hensyn til vær og vind. Store variasjoner i vær kunne medføre mer arbeid enn entreprenørene hadde regnet med, som igjen kunne medføre økonomiske tap. Kontraktene ble derfor uforutsigbare og ga entreprenørene utfordringer når de skulle levere tilbud.

I de nye fylkeskommunale kontraktene er denne risikoen i større grad flyttet over til oss som byggherre, ved at en stor del av oppgavene skal utføres basert på timepriser bestilt av fylkeskommunen.

- Med den nye kontraktsformen vil entreprenørene få betalt for alt arbeid som faktisk blir utført, mener fylkesråden. - Dette vil gi mer forutsigbare kontrakter for entreprenørene og en bedre kontroll for fylkeskommunen med hva som blir utført. Vi håper interesserte tilbydere har fanget opp også dette momentet når de vurderer å gi pris.

Strenge miljøkrav (Euro 6)

Vedlikehold av vei fører til relativt store klimagassutslipp. Fylkeskommunen setter derfor strenge krav til entreprenørene for å redusere utslippene, sier Masternes Hanssen.

- Vi har satt krav til entreprenørene om lavutslipp fra maskiner og kjøretøy som skal bidra i asfalteringen. Såkalt Euro 6 krav, presiser hun.

Fylkesrådene trekker også frem bruk av lærlinger i kravene fra fylkeskommunen.

- Syv prosent av arbeidstimene på de ulike kontraktene skal utføres av lærlinger. Enten innleide eller entreprenørenes egne. Dette håper vi blir et løft for unge talenter – men ikke minst for lokalt næringsliv som trenger kvalifisert arbeidskraft, konkluderer fylkesråden.

Opphav: Melding fra Troms og Finnmark fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Lars fra Lillehammer: - Jeg storkoser meg bak rattet i bilen og spakene på krana
E-Trans med fem nye Scania: - Tungt terreng og tung last krever sterke trekkvogner
Jan Ove Halsøy: Bransjens våpendrager
Norsk Vann: Nå er tallet 360 milliarder
Nok en driftskontrakt utlyst, nå i Nordfjord
Kronerulling: Historien om de norske bankbussene
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.078