23948sdkhjf

E18 Bærum: Anbefaler alternativ B for Vestkorridoren

Ny E18 vil følge tilnærmet dagens trasè mellom Ramstadsletta og Blommenholm. Mellom Blommenholm og Slependen skal E18 legges i tunnel (Sandvikstunnelen) på hele strekningen. Fra Slependen til Nesbru vil ny E18 gå i dagens vegtrasè.

Tungt prosjekt snirkler seg videre:

Statens vegvesen anbefaler at alternativ B legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Kommunene Bærum og Asker og Viken fylkeskommune skal behandle anbefalingen for hovedvegsystem før arbeidet med detaljregulering starter.

I KDP (komunedelplan) er ny E18 lagt i tunnel under Sandvikselva og kobler seg på E16 med ramper for trafikk både østover og mot Hønefoss.

Kort om anbefalte alternativ (B)

Ny E18 vil følge tilnærmet dagens trasè mellom Ramstadsletta og Blommenholm. Mellom Blommenholm og Slependen skal E18 legges i tunnel (Sandvikstunnelen) på hele strekningen. Fra Slependen til Nesbru vil ny E18 gå i dagens vegtrasè.

Koblingen mellom E18 og E16 skjer via østvendte og vestvendte ramper i fjellet. Trafikken mellom Oslo og Sandvika vil ta av fra E18 via kryss i dagen ved Blommenholm og ledes videre på lokalgatesystemet (dagens E18) mot Sandvika. Trafikken mellom Drammen og Sandvika vil etter planen håndteres via ramper i tunnel og et nytt kryss ved Thon Hotel Oslofjord (detaljene i denne tilkoblingen er ennå ikke avklart).Trafikken vil deretter bli ført via Sandviksveien på nordsiden av Sandvika Storsenter og videre mot sentrum og Kjørbo.

Sammenlignet med KDP-løsningen, vil konsept B gi redusert trafikkbelastning på lokalgatesystemet vest for Sandvikselven. Det vil i stor grad skåne byutviklingsområdet på Kjørbo. Portalområdet for E18-tunnelen ved Slependen er trukket litt lengre mot nord enn i KDP-løsningen. Løsningen medfører også at nytt E18-kryss vest for IKEA utgår. Det samme gjør forbindelsen fra E18 til lokalvegnettet gjennom utviklingsområdet på Billingstadsletta. Dagens Slependkryss vil bli bygget noe om, men krysset blir liggende på samme sted som i dag.

 

En viktig forutsetning har vært at standardvalg på etappe 1 (E18 Lysaker-Ramstadsletta) skal videreføres. Andre mål for reguleringsplanen er å tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende og for næringstrafikk, samt redusere luftforurensning og støyplager, barrierevirkning og rushtidsforsinkelser, står det i pressemeldingen fra vegvesenet.

Alt er ikke på plass

Prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen understreker at alt fremdeles ikke er på plass. Blant annet gjenstår å finne en løsning for å koble trafikk fra Sandvika og E18 vestover sammen på en måte som er i tråd med Tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil også bli jobbet videre med detaljering av løsninger for lokalvegsystemet. I det videre arbeidet må dessuten Vegvesenet sammen med rådgiver Noronsult finne måter å forbedre løsninger på slik at kostnadene kan reduseres.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125