23948sdkhjf

Høring om lastsikring - hva med containerstuingssertifikat?

Skal transportforetakene ha medansvar, eller er det sjåføren som skal ha alt ansvar alene?

TUNGT ANSVAR: - Vi mener at ansvar for lastsikring i utgangspunktet skal være knyttet opp mot sjåføren, men at det i enkelte tilfeller kan være vareeier eller fraktfører som juridisk burde stå til ansvar for sikring av lasten, sier Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund.

Samferdselsdepartementet la nylig frem et nytt forslag om å pålegge transportforetakene et ansvar for å sikre at kjøretøy er lovlig og forsvarlig lastet. Vegvesenet står for høringen.

Tungt.no har spurt faggruppen for tungbil i Norges Trafikkskoleforbund om hva de mener om det nye forslaget fra Samferdselsdepartementet.

- Som alltid er det slik at vi i Norges Trafikkskoleforbund vil støtte tiltak som tilgodeser trafikksikkerheten. Enten det gjelder forslag som tilgodeser den enkelte trafikant eller at forslaget tilfører større grupper det samme, sier Årbogen.

Han er leder for gruppen bestående av fem medlemmer som hver har solid kompetanse på tungbil.

- Hvem mener dere bør ha ansvaret for lastsikring?

- Det er i utgangspunktet sjåføren, men at det i enkelte tilfeller kan være vareeier eller fraktfører som juridisk burde stå til ansvar for sikring av lasten, sier Årbogen.

Et containerstuingssertifikat dokumenterer hva som er stuet i containeren, spesielt hvordan farlig gods er stuet, og er et krav til dokumentasjon ved ferjetransport. Kilde: Begrepsordbok for yrkessjåførene

Fraktfører er ifølge lov om vegfraktavtaler den som tar ansvar for godstransport mot betaling. 

Årbogen sier videre at det samme kravet må kunne stilles til avsender og fraktfør når containeren er ferdig lastet, og sjåfør ofte ikke har mulighet til å kontrollere lasten.

- Dette for å fordele, mener vi, det rettmessige ansvaret, og i slike tilfeller tilgodese sjåførens manglende mulighet til å kunne kontrollere last og lastsikring, sier han.

- Hva mener dere er sammenhengen mellom containerstuingssertifikat og generell lastsikring i tungtransporten?

- Det er viktig å presisere at vi mener dagens regelverk selvsagt skal beholdes. Men det må bli endringer i forhold til om lasten er plombert eller ikke. I ADR (Transport av farlig gods) er det krav om et containerstuingssertifikat når man skal sende gods med sjø eller fly. Det er til dels høyere krav til lastsikring på disse fraktmåtene enn det er på vegtransport. Bakgrunn for vårt forslag er at vi mener at avsender som sender plombert last også skal ha et ansvar for lasten, og hvordan dette har blitt gjort innenfor de kravene som gjelder. Slik at sjåfør kan være sikker på at dette har blitt gjennomført i forhold til gjeldende regler, sier Årbogen.

Han understreker at vi ikke kan bruke samme regelverk slik det er i dag, og krav om containerstuingssertifikat må selvsagt tilpasses til vegtransport. Avsender eller fraktfører, som for eksempel Schenker og Bring, vil med dette forslaget bli ilagt et mye større ansvar. 

I ADR kapittel 5.4.2 Container-/kjøretøystuingssertifikat (som viser til IMDG koden 5.4.2 punkt 4) har det lenge vært krav om et slikt sertifikat. 

  • Her står det å lese "Når farlig gods skal stues på en container, skal de som er ansvarlig for stuingen utstede et containerstuingssertifikat, som angir containernummer, og attestere at stuingen er i samsvar med følgende betingelser (punkt 1 – 9)."
  • I punkt 4 står det: "….alt gods skal være forsvarlig lastet og forsvarlig sikret med nødvending sikrings materiell som er tilpasset den aktuelle transportmåte og strekning. (Her vises det til en Guidelines for Packings of Cargo transport units)" 

Vil ha diskusjon

Norges Trafikkskoleforbund sier at det er på tide å starte en diskusjon hvorvidt det kun er sjåføren som skal tillegges dette ansvaret eller at andre involverte også bør tillegges medansvar.

- Slik vi ser det kan en innføring av et containerstuingssertifikat bidra til å gjøre turen tryggere for alle involverte. Dette kan medføre en noe utvidet kursrekke, men i trafikksikkerhetens navn er det en liten pris å betale, sier Årbogen.

- Dere mener det er på tide å starte en diskusjon hvorvidt det kun er sjåføren som skal tillegges dette ansvaret. Hvem mener dere bør være med i denne diskusjonen?

- Avsender, vareeier og fraktførere må bli med i diskusjonen på en helt annen måte enn i dag. Hvis og eventuelt om ansvaret skal deles og eller sidestilles bør samtlige parter involveres, sier Årbogen.

Hen legger til at Norges Trafikkskoleforbund, sammen med faggruppe på tungbil, kommer til å jobbe aktivt med sitt høringssvar.

- Dette kan være av stor betydning for trafikksikkerheten og for den enkelte sjåførs utfordringer ved slik transport, sier Årbogen.

Opphav og kilder: Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Lastsikring.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Anleggsretro: Om de som sprengte i fjell
May Kine fra Karmøy: - Med tungbillappen i hånda skjønte jeg pappa sitt valg
Dagens cowboy: Massetransportør uten verken førerrett eller lastevett
E18 Vestkorridoren: Fire leverandører får konkurrere om Gjønnestunnelen
Scania stenger fabrikken: Skal bruke milliarder på ombygging og opplæring
Bedriftsbesøk: Asbjørn Mollestad & Sønner løser det meste
Andre Nordiske Medier

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093