23948sdkhjf

Driftskontrakt i Drammen: Vaktmesterkompaniet med laveste tilbud

Vaktmesterkompaniet, Veidekke Industri, Mesta og Presis Vegdrift har alle lagt inn tilbud for å få driftskontrakten som omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker.

Driftskontrakten for riksvegene i Drammensområdet gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover, og omfatter 340 kilometer veg, hvorav 290 kilometer riksveg og 50 kilometer gang- og sykkelveg langs riksveg.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Vegnettet innenfor Hole, Ringerike og Modum innlemmes i kontrakten først fra 1. september 2023.

Tilbudene:

Vaktmesterkompaniet: 415.000.000
Veidekke Industri: 434.464.912
Mesta: 477.649.881
Presis Vegdrift: 562.250.244

Byggeldeder Anita Tveiten er godt fornøyd, nå skal vegvesenet kontrollere og kvalitetssikre tilbudene. Om alt er i orden er det laveste pris som vinner og kontrakten undertegnes etter påske.

Dette inngår i drifts- og vedlikeholdskontrakten i Drammensområdet 2022-27:

 • Motorveger (4-6 felt)
 • Andre riksveger
 • Bygater
 • Landeveger
 • Gang- og sykkelveger
 • 22 tunnelløp (mellom 125 og 3800 meter lengde)
 • 381 bruer (blant annet Norges lengste bru – Drammen motorvegbru på 1892 meter
 • 10 rasteplasser/hvileplasser (seks med toalett og en med toalett og dusj)
 • 5 pendleparkeringsplasser
 • Tiltak for reduksjon av luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum
 • Alle andre objekter som normalt er i en driftskontrakt veg (fortau, skilter, rekkverk, overvannsystemer, støyskjermer, gjerder, kantstein, holdeplasser, bygninger, utemøbler med mere)

Vinterdrift (brøyting og strøing med mere) og sommerdrift (grøntarealer, renhold og feiing med mere)

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125