23948sdkhjf

Storkontroll på Ånestad: - Det er ikke ofte vi ser dette, sier kontrolleder

Kontrollen blir beskrevet som både skremmende og overraskende.

TUNG STORKONTROLL: I løpet av tre dager hadde kontrollørene på Ånestad kontrollstasjon 1.290 kjøretøy over vekta, og 184 tunge kjøretøy ble tatt ut til utvidet kontroll. Og en skikkelig kuriositet rullet også inn på kontrollplassen.

- Vi hadde hele kontrollgruppa på plass, og det ga oss mulighet til å plukke ut flere av de bilene vi ønsket å se nærmere på. Slike storkontroller resulterer naturligvis også i flere reaksjoner, sier senioringeniør og kontrolleder i Statens vegvesen Jan Erik Nybroen.

Retarder kan føre til dårlig bremseffekt

Tunge kjøretøy ruller mange tusen kilometer hvert år, og hos noen er det er kun på dagen med EU-kontroll hvor det blir sjekket at bremsene er i orden.

- Det er viktig at vi tar en sjekk på bremsene, og under kontrollen vår denne gangen var det rundt en tredjedel som fikk mangler på bremsene, sier Nybroen.

Et vogntog hadde en henger hvor det gikk stål i stål på tre av seks hjul. På andre kjøretøy tok også bremsene for dårlig.

- Det at bremseeffekten er for dårlig har gjerne sammenheng med at de nye bilene har så gode retardere. Bremsene brukes mindre enn tidligere, og dermed legger det seg et belegg på skivene som gjør at bremsene tar dårligere. Dette gjelder både norske og utenlandske biler, sier Nybroen.

Foto: Statens vegvesen

Manglende ADR-merking

Nybroen sier at det som er mest skremmende er de som kjører farlig gods uten merking av kjøretøy.

- Dette kan gi farlige situasjoner ved eventuell brann eller ulykker av kjøretøyene, med for eksempel avrenning av farlige væsker til vann. De orange skiltene på kjøretøyene som sier at det er farlig gods på kjøretøyet, er verdigfull informasjon for blant andre brannvesenet, sier Nybroen.

Alle kjøretøyene som fikk bruksforbud eller anmeldelse på grunn av manglende ADR-merking i denne kontrollen har blitt lastet på samme sted, og Nybroen understreker at det ikke er bra at avsender ikke har mere forståelse for farlig gods på vei. Det skal sendes med dokumentasjon og sjåføren skal informeres om lasten. 

- Dette er mye terminalkjøring, og det som er litt skremmende er at sjåførene var helt uvitende om lasten. Sjåførene henter bare ferdige traller, og får ikke beskjed om hva som er på tralla og det ligger ikke vedlagt noen dokumenter som sier at det er farlig gods ombord. Nå har avsender av den aktuelle lasten tak tak og prøver å få orden i dette, sier Nybroen.

En sjelden oppdagelse på kontrollplassen

En Sprinter varebil fikk bruksforbud og overlastgebyr på 3.000 kroner. Den veide 900 kilo over tillatte 3.500 kilo.

- Dette er en kuriositet. Jeg har vært i vegvesenet nå i 16 år, og det er første gang jeg ser dette. De skal ha for kreativiteten, men det er jo ikke lovlig da, sier Nybroen.

Varebilen var ombygd til arbeidsbrakke med varme. Varmekilden var en Jøtul vedovn montert inne i bilen med pipe opp gjennom taket. I tillegg var det montert senger. Foto: Statens vegvesen

- Bilen er i utgangspunktet en femtonner lett lastebil som er nedregistrert til varebil. Bilen kom fra Oslo, og fikk ikke kjøre videre fordi den var 900 kilo for tung. Fører og passasjer tømte innholdet i bilen over på en bil og henger som kom for å hjelpe. Da den var nede i lovlig vekt fikk den kjøre videre, sier Nybroen.

Overlastgebyr på 3.000 kroner. Etter de nye gebyrforkriftene skal det gis 3.000 kroner i gebyr da en passerer 4.000 kilo på en 3.500 kilo, og laste ned til lovlig vekt.

Denne bilen ble også stoppet for en drøy uke siden, og fikk da et betinget bruksforbud slik at han kunne kjøre til en garasje for å fjerne det som var klistret opp i frontruten. Dette skjedde ikke. Denne gangen fikk han ikke kjøre videre fra kontrollstasjonen før alt var tatt bort. Foto: Statens vegvesen

Modulvogntog fra Finland veide 68.250 kilo, dette ble et vektgebyr på 29.450 kroner til transportfirmaet. Vogntoget var også for langt 25,6 meter, og manglet lengdemerking "25 meter" bak på hengeren. Sjåføren hadde brudd på kjøre- og hviletiden som det ble gitt gebyr på. Det ble 4.000 kroner til sjåføren og 8.000 kroner til foretaket. Sjåføren ble også anmeldt på kjøre- og hviletid. Sjåføren hadde kjørt i elleve 24 timers-perioder siden siste godkjente ukehvile. Foto: Statens vegvesen

Resultat fra storkontrollen på Ånestad

Punktene under er hentet fra kontrollrapporten til Statens vegvesen.

 • Bruksforbud gjenstander i frontruten (PL)
 • Bruksforbud sikthindrende gjenstander i frontruten (LV)
 • Bruksforbud på sprekk i ramme (NO)
 • Bruksforbud og anmeldelse på bruk av tilbakekalt løyve. Transport selskapet benyttet løyve fra et selskap som er opphørt. (NO)
 • Bruksforbud på låst svingskive, k.seddel på brems og gebyr på dekk under minimum dekkmønster 5mm (NO)
 • Bruksforbud og anmeldelse på utgått løyve, utgått på gyldig dato (CZ)
 • Bruksforbud på lastesikring (NO)
 • Bruksforbud på dårlig brems (NO)
 • Bruksforbud og gebyr på 2 dekk under minimum dekkmønster 5 mm (NO).
 • Bruksforbud på manglende brems på et hjul, slitte bremsebånd og luftlekkasje. Dårlig lastesikring og defekt sidehinder (NO)
 • Bruksforbud på mangelfulle dokumenter for kabotasje kjøring i Norge (FIN)
 • Bruksforbud på utgått dato på brannslokkere for kjøring av ADR (NO)
 • Bruksforbud overlast gebyr 6050.- (NO)
 • Bruksforbud overlast gebyr 3800.- (NO)
 • Bruksforbud på svak brems (NO)
 • Bruksforbud på sikthindrende gjenstander i frontruten, og k.seddel på svake bremser (CZ)
 • Bruksforbud på lastesikring, skriftelige instruksjoner for kjøring av ADR, og 3000.- i gebyr for manglende kjennemerke (NO)
 • Bruksforbud på manglende leiekontrakt (NO)
 • Anmeldelse på utgått skriver, og 4250.- i gebyr for overlast (NO) 
 • Bruksforbud overlast, vektgebyr 3800.-, og brudd på kjøre- og hviletid. 1000.- i gebyr til sjåfør, og 2000.- i gebyr til transportforetaket (LT).
 • Anmeldelse av sjåfør som ikke stoppet for skiltet kontroll (UA)
  30 minutter etter kjøretøyet hadde godkjent EU-kontroll, kom kjøretøyet inn til kontroll.
 • Det ble konstatert åpenbare feil og mangler på kjøretøyet. Dette blir en tilsynsak for SVV i etterkant (NO)
 • Bruksforbud på 2 dekk under minimum mønsterdybde 5 mm, og vognkort gebyr (NL)
 • Bruksforbud for manglende vognkort  (DK)
 • Bruksforbud på utgått YSK, under 3 månder siden utløpsdato, og bruksforbud på manglende brems på 1 hjul (LV)
 • Anmeldelse på avsender av farlig gods. Avsender skulle sende dokumentene til oss under kontrollen, men dokumentene inneholdt feil opplysninger 2 ganger. Så det ble bestemt og tømme semihengeren for å se hva som var inne på lasten (NO)
 • Anmeldelse av sjåfør for ikke å stoppe for skiltet kontroll, og manglende vognkort gebyr 500.-. Bruksforbud på stropp på utløserarmen.(UA)
 • Bruksforbud på bredde av kjøretøy, ble målt til 270 cm(PL)
 • Bruksforbud overlast gebyr 4250.-(NO)
 • Anmeldelse av sjåfør på kjøre-og hviletid, og bruksforbud på manglende "25 meter" lengde skilt på modulvogntog(NO)
 • Bruksforbud på merking av spesialltransport, og k.seddel på svak brems(NO)
 • Bruksforbud på manglende utfylte dokumenter for å kjøre kabotasje (PL)
 • Bruksforbud på bremser, 3 av 6 bremsskiver og klosser gikk stål i stål (NO)
 • Bruksforbud på låst svingkrans på dolly i modul kombinasjon (NO)
 • Bruksforbud på manglende bremselys semihenger og dolly (NO)
 • Bruksforbud på begjæring av kjøretøy (NO)
 • Bruksforbud på låst svingskive og stropp i utløserarmen til kingpinlåsen (NO)
 • Bruksforbud på avrenning av fiskevann, og bruksforbud på mangelende utfylte dokumenter for å kjøre kabotasje i Norge (PL)
 • Bruksforbud på mangelfull utfylte dokumenter for kjøring av kabotasje i Norge (LT)
 • Anmeldelse på avsender på kjøring med farlig gods, ikke sendt dokumenter som angir ADR på lasten (NO)
 • Bruksforbud overlast gebyr 6950.- , og bruksforbud på lastesikring(NO)
 • Bruksforbud avrenning fiskevann (PL)
 • Bruksforbud på mangelfull utfylte dokumenter for kjøring av kabotasje i Norge (EST)
 • Anmeldelse for kjøring med farlig gods, sjåfør avsender og transportør (NO)
 • Anmeldelse av sjåfør for ikke og stoppet for kontroll. Kjøretøyet var overlastet, overlast gebyr på 6950.-, sjåføren hadde brudd på kjøre- og hviletid bestemmelsene. Sjåføren hadde gjenstander i frontruten for 7 gang, og blir anmeldt. Vogntoget hadde også feil på bremser(LT)
 • Bruksforbud på gjenstander i frontruten (PL) 

Det ble skrevet ut ti anmeldelser og 16 kjøretøy som fikk skriftlige mangler. Totalt ble det gitt 72.200 kroner i overlastgebyr.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.11