23948sdkhjf

Lyser ut kontrakten for E18 Vestkorridoren - E102 Fornebukrysset - Strand

Statens vegvesen lyser ut E18 Vestkorridoren - E102 Fornebukrysset - Strand: Det gjelder prosjektering og bygging av ny E18 med 2x3 felt på strekningen Fornebukrysset – Strand inkludert ca 450 m av Høviktunnelen. På en strekning mellom Fornebukrysset og Strand er det i tillegg vekslingsfelt.

Prosjektet omfatter også en del av en ny tverrforbindelse mellom Fornebu og Gjønnes. Dette gjelder Vestre Lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen. På strekningen Fornebukrysset – Strand inngår også ny hovedsykkelveg. I tillegg inngår tilhørende endringer av tilstøtende lokalvegsystem med gang - og sykkelveger.

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, lokalveger, tette byggegroper, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, riving og vegomlegginger samt komplettering og istandsetting.

Arbeidene i E18-korridoren skal utføres i hovedfaser bestemt ut fra byggherrens overordnede trafikkavviklingsplan for strekningen E18 Lysaker - Ramstadsletta.

Før denne kontrakten kommer til utførelse, vil entreprisen E101, som omfatter forberedende arbeider, være utført. Denne entreprisen klargjør anleggsområdet for entreprise E102 og etterlater E18 i en omlagt trase slik at arbeidene i entreprise E102 og etterlater E18 i en omlagt trase slik at arbeidene i entreprise E102 kan starte opp.

Kontrakten inkluderer opsjon på endret trasé for hovedsykkelveg på Strand. Byggherren vil senest ved 01.10.2026 ta beslutning om opsjonen skal utløses.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.188