23948sdkhjf

Trygg Trailer funker: - Vi varsler hvis vogntogene ikke er i stand, sier logistikksjefen på Ranheim

Tungt har tatt kontakt med logistikksjef Trond Kvarner fra papirfabrikken Ranheim Paper & Board etter varslingen i forrige uke, og han forteller at de har gode erfaringer med Trygg Trailer-prosjektet.

TUNG VARSLING: Den siste ukes mest omtalte vogntog ble skadet på Storlien, berget til Stjørdal, nødreparert og kjørt med gods til Ranheim. Der ble det guidet til verksted og avskiltet.

Ulykken med vogntoget har vi tidligere omtalt i flere omganger, og sammenstøtet resulterte altså i punktert drivhjul, rammeskjev semitrailer, knust høyre front, løse batterier, løse lufttanker til bremser, og nødløsning for berging med luftslanger til bremsene.

Vogntoget ble etter berging til Stjørdal, likevel stroppet sammen og kjørt på veien med gods til Ranheim Paper & Board. Der varslet en portvakt både politi og vegvesen om vogntoget.

- Vi har ved noen anledninger varslet ved usikkerhet om beskaffenheten til kjøretøy. Slik varsling ligger i våre interne rutiner for henholdsvis lossing og opplasting, opplyser logistikksjef ved Ranheim Paper & Board, Trond Kvarner.

Konsekvenser for avtaleforholdet

Papirfabrikken Ranheim Paper & Board ligger noen kilometer øst for Trondheim, langs E6.

De har mellom 200 og 250 transporter ut og inn fra fabrikken per uke.

Inngående transport med returpapir for resirkulering kommer i hovedsak fra Sør-Norge og Sverige, og utgående med papirruller og pappemballasje går blant annet til hele kyst-Norge, Sverige og kontinentet.

OG: Papirfabrikken kjøper stort sett alle inn- og utgående transporter selv.

Som alle transportkjøpere skal de derfor  kjenne til og forholde seg til en rekke lovpålagte krav. Overordnet ligger Straffelovens § 15 om medvirkning, og i tillegg kommer informasjons- og påseplikt som blant annet omfatter lønns- og arbeidsvilkår, korrekt lasting av gods og kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- I vårt avtaleverk har vi også punkter som dekker disse forholdene, sier Kvarner.

- Når episoder som den nevnt over her skjer, gjør dere noen tiltak opp mot leverandøren?

- Slike episoder er å betrakte som avvik fra avtale og blir tatt opp med leverandør. Grove avvik kan ha konsekvenser for avtaleforholdet, sier Kvarner.

Papirfabrikken er en Trygg Trailer-bedrift. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere for å sikre at transport av varer blir tryggere. 

Dette er Trygg Trailer

Trygg Trailer skal gi bedrifter mulighet til å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere. Som Trygg trailer-bedrift inngår bedriften et samarbeid med Statens vegvesen og gjør en aktiv innsats for å sikre bedre sikkerhet og framkommelighet på norske veier.

- Har det vært nødvendig for dere å delta i Trygg Trailer, eller er det kvalitetssikring i forkant av eventuelle problemer?

- Først og fremst er det kvalitetssikring som ligger til grunn for at vi er en Trygg Trailer-bedrift, sier Kvarner.

Vil bidra til trafikksikkerhet

Ranheim Paper & Board er også sikre på Trygg Trailer er nyttig.

Logistikksjefen forteller at det har bidratt til å øke kunnskapen med tanke på trafikksikkerhet blant annet gjennom kurs og foredrag.

- Det har gitt nyttige innspill med hensyn til kravsett til våre transportører, diverse interne rutiner og samspill med myndigheter, sier Kvarner.

- Hva er bakgrunnen for at Ranheim Paper & Board er en Trygg Trailer-bedrift?

- Som en stor bruker av transporttjenester er det naturlig for oss å bidra til trafikksikkerhet. TT er en viktig arena for oss i så måte, som gir oss god støtte og gode råd.

- Kommer initiativet til at dere er med på prosjektet fra ledelsen eller de ansatte?

- Det er i samråd med ledelse og ansatte, med bakgrunn i behov og erfaringer knyttet til vår bruk av transporttjenester.

- Hva tenker dere om at Trygg Trailer-prinsippet kan synes nødvendig ganske enkelt fordi myndighetene ikke har kapasitet eller handlingskraft til å sørge for tilstrekkelig sikkert transportflåte på norske veier?

- Vi kjenner ikke det hele bildet med tanke på hvilken kapsitet eller handlingskraft myndighetene besitter. Men vi er veldig positive til Trygg Trailer-tiltaket som myndighetene har iverksatt. Vi tar trafikksikkerhet på alvor og ser på det som vårt samfunnsansvar å varsle om forhold som går på sikkerheten. Vi er opptatt av at våre avtalepartnere har gode rutiner for å godkjenne og holde kontroll på sine underleverandører, sier Kvarner.

Krav til materiell og personell

Ranheim Paper & Board har ett omfattende kravsett til sine transportører, som dekker kvalitet, sikkerhet, miljø og kommersielle forhold. Når det gjelder materiell og personell stiller de blant annet krav til (utdrag fra standard avtale):

  • Miljø/energi: «…Der avtalen omfatter biltransport skal  anskaffelse av nye trekkvogner tilfredsstille en miljøstandard tilsvarende den til enhver tid høyeste gjeldende EURO-klasse, eller være materiell drevet av miljøvennlig energi»
  • Sikring av last: «Lastbærer skal ha utstyr til å sikre lasten forsvarlig slik at det ikke oppstår skade. Ved biltransport er det sjåførens ansvar å sikre lasten. Sjåførene skal medbringe tilstrekkelig utstyr til å sikre lasten»
  • Opplæring, kunnskap og sertifisering: « Personellet som utfører transporttjenestene skal ha nødvendig opplæring, kunnskap og sertifisering for operasjoner i Norge til alle årstider»
  • Materiell i forskftsmessig stand: «Ved veitransport skal materiellet være i forskriftsmessig stand, deriblant ha dekk og bremser i orden iht. norske regler og forsvarlig kjøring. På vinter skal alle vogntog være utstyrt for norske vinterforhold, og som minimum i henhold til norsk trafikklovgivning. Dekk bør ha god mønsterdybde og være av en type som er egnet for norske vinterveier. Vogntog skal være utstyrt med tilstrekkelig antall kjettinger, som skal benyttes når veiforholdene tilsier dette.»

Kilde: Tungt.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094