23948sdkhjf

Fair Transport: 17 nye bedrifter så langt 2022

- Det er viktig å komme opp i et antall medlemsbedrifter som gir Fair Transport-sertifiseringen større tyngde, sier prosjektleder Eivind Karikoski.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN: NLF-programmet Fair Transport fortsetter å vokse sakte. Antall bedrifter er nå 233, mot 223 ved årsskiftet 2021/2022.

- I 2021 og så langt i 2022 er det 14 bedrifter som ikke er resertifisert innen fristen, og som derfor har mistet sertifiseringen. Men vi tror flere av disse vil ta opp igjen sertifiseringen når de får satt av tid og ressurser til arbeidet. I tillegg er det fem bedrifter som har gått ut blant annet på grunn av avvikling selskap, sier Eivind Karikoski, prosjektleder for Fair Transport.

I oktober 2020 hadde ordningen 173 medlemmer. Nå halvannet år senere har er tallet økt med 60, til 233. Da Tungt.no i januar i år tok en gjennomgang av tilstanden i Fair Transport, var fasiten 223 medlemmer. Nå ved månedsskifte april/mai er det altså totalt 233 bedrifter som kan smykket seg med FT-logoen.

Finn din Fair Transport-bedrift...

Krevende arbeid for bedriftene

Tungt.no utfordret Karikoski i januar om antall medlemsbedrifter er tilfredsstillende.

- Vi tenker langsiktig, svarte Karikoski den gang.

Og det gjør Norges Lastebileier Forbund fortsatt. På spørsmål om 233 medlemsbedrifter er tilfredsstillende sier Karikoski følgende:

- Vi ønsker naturligvis at flest mulig bedrifter blir sertifisert, men kvantitet skal ikke gå på bekostning av kvalitet. Og vi tenker langsiktig. Når vi ser på antall kjøretøy de sertifiserte bedriftene har, er det nå på 4.900 kjøretøy, sier prosjektlederen.

I 2021 ble 47 bedrifter sertifisert første gang, mens det hittil i 2022 er 17 nye. Ytterligere tre vil kommer til i uke 18, med forbehold om at de blir akseptert av godkjenningsutvalget som møtes i uke 17.

Slik er økonomien i de 223 bedriftene som er med i Fair Transport ved årsskiftet 2021/2022. Klikk på bildet over for fullstendig tabell i pdf.

- NLF har tidligere sagt at det ikke er noe uttalt mål om antall nye sertifiseringer. Er ikke dette en litt passiv målsetting?

- For oss er dette som nevnt over et langsiktig arbeid, og et ledd i vårt strategiske mål om å profesjonalisere våre medlemsbedrifter. Det er krevende for svært mange i vår bransje å sette av nok tid til arbeidet med sertifiseringer. Kunder og daglig drift må gå foran alt annet, sier Karikoski.

Samtidig påpeker han at det er det viktig for NLF å komme opp i et antall som vil gi sertifiseringen større tyngde når de går ut i markedet og informerer om Fair Transport. De nesten 5.000 kjøretøyene som i dag er i daglig drift hos sertifiserte bedrifter er likevel en betydelig andel av NLF-bedriftenes kjøretøy.

Karikoski forteller at etter hvert skal koplinger mellom Fair Transport og det bransjetilpassede internkontrollsystemet Kvalitet og Miljø på Vei (KMV) forenkle prosessen, mens NLF's nye verktøy og systemer som NLF-skolen, NLF kalkyle, NLF Klima og Miljø, Tacho Online og NLF Appen gjør prosesser enklere og vil profesjonalisere bedriftene ytterligere.

Dette er nykommerne i Fair Transport første kvartal 2022
A. Pedersen og Sønn Lastebiltransport AS
Omdal Transport AS
Agder Olje AS
Elling Tuft Transport AS
Ljotebø AS
Olje og Energi Transport AS
Geir Ove Bentsen Transport
Apollo Budbiler AS
Telemark Transportservice AS
Agder Kran og Transport AS
Topp Kran og Transport AS
Nordland Personbefordring AS
R Andersen Transport AS
Per Bortheim Transport AS
Driv Energi Midt-Norge AS
Telemark Bilruter Buss AS
Telemark Godslinjer AS

Sertifisering av enmannsbedrifter

Transportnæringen i Norge består av en stor andel enmannsbedrifter. Det er færre lovkrav og formalia som stilles til disse, og NLF starter derfor tidligere med å lage en egen kravspesifikasjon for sertifisering av enmannsbedrifter.

Karikoski fortalte at NLF vil sette krav også til enmannsbedrifter på at de har kompetansehevende tiltak rundt skadeforebygging og trafikksikkerhet, samt at de har et internkontrollsystem tilpasset bedriftens aktiviteter og risikoforhold.

- Hvordan går dette arbeidet?

- Vi  er ferdige med den tekniske løsningen, men den er ennå ikke publisert. Vi regner med at dette vil være klart før sommeren, sier Karikoski. 

Kontroll på transportkjøpere

Det er uttalt at NLF ønsker en økt kontroll av transportkjøperne. Hvordan skal NLF nå ut med sitt budskap til denne gruppen?

- Vi er opptatt av like konkurranseforhold, og at alle aktører i det norske transportmarkedet skal følge det samme regelverket. Vi jobber kontinuerlig med dette gjennom kontakt med myndighetene, sier Karikoski.

Godkjenning av nye medlemsbedrifter

I februar 2021 ble det oppnevnt et godkjenningsutvalg og et brukerforum for Fair Transport.

- Har disse to gruppene fungert etter planen?

- Ja, brukerforum og godkjenningsutvalget fungerer godt, og etter planen, sier Karikoski.

Han forteller at brukerforum har hatt kvartalsvise møter, hvor brukeropplevelser, kriterier for sertifiseringen, markedsførings- og informasjonstiltak ovenfor medlemsbedrifter, transportkjøpere og myndigheter diskuteres. Han sier at dette er viktige og nyttige møter for å forbedre både selve systemet og innholdet i sertifiseringen.

- Godkjenningsutvalget har månedlige møter, hvor utvalget vurderer bedriftenes søknader opp mot de krav som er satt, sertifisørenes innstilling til vedtak og Fair Transports formålsparagraf. Den hyppige møtefrekvensen skal sikre at innsendte søknader behandles fortløpende, sier Karikoski.

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Anleggsretro: Om de som sprengte i fjell
May Kine fra Karmøy: - Med tungbillappen i hånda skjønte jeg pappa sitt valg
Dagens cowboy: Massetransportør uten verken førerrett eller lastevett
E18 Vestkorridoren: Fire leverandører får konkurrere om Gjønnestunnelen
Scania stenger fabrikken: Skal bruke milliarder på ombygging og opplæring
Bedriftsbesøk: Asbjørn Mollestad & Sønner løser det meste
Andre Nordiske Medier

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093