23948sdkhjf

Fair Transport vokser - men sakte

- Det har vært svært høy aktivitet i transportbransjen de to siste årene, og bedriftene har prioritert sine oppdragsgivere og den daglige driften, mener prosjektleder Eivind Karikoski.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN: NLF-programmet Fair Transport vokser sakte. Antall bedrifter er nå 223, mot 217 sommeren 2021.

Da Tungt.no i slutten av juli i fjor tok en gjennomgang av tilstanden i Fair Transport, var fasiten 217 medlemmer.

Nå ved årsskiftet 21/22 er det altså totalt 223 bedrifter som kan smykket seg med FT-logoen, en tilvekst på kun seks bedrifter. Se komplett lister i denne artikkelen (PDF).

Tungt.no har snakket med prosjektleder for Fair Transport, Eivind Karikoski, og spurt om Fair Transport vokser fort nok.

- Vi ønsker naturligvis at flest mulig bedrifter blir sertifisert. Men vi tenker langsiktig. Når vi ser på antall kjøretøy de sertifiserte bedriftene har, er det faktisk over 4.500 kjøretøy. 110 av bedriftene har over 10 kjøretøy, og 56 bedrifter har over 25 kjøretøy. Så frem til nå er det mange av de større bedriftene som har blitt sertifisert, sier Karikoski.

- Klarer alle bedriftene å gjennomføre den dokumenteringen som må til for å være sertifisert?

- For å bli sertifisert kreves det at bedriften kan dokumentere sitt arbeid rundt de kravene som stilles. Derfor krever sertifiseringen at man har systemene og rutinene på plass, og at man setter av tilstrekkelig med tid til sertifiseringsarbeidet. Det har vært svært høy aktivitet i transportbransjen de to siste årene, og bedriftene har naturligvis prioritert sine oppdragsgivere og den daglige driften, sier Karikoski.

Har fair-planer også for de små transportbedriftene

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan bedriftene dokumenterer sin internkontroll og kvalitet, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for sine ansatte.

- Hvilke planer har NLF for Fair Transport i 2022?

- Transportnæringen i Norge består av mange små og mellomstore bedrifter, og en stor andel enmannsbedrifter. Det er færre lovkrav og formalia som stilles til disse, og vi er derfor i gang med å lage en egen kravspesifikasjon for sertifisering av enmannsbedrifter, sier Karikoski.

Han forteller videre at NLF vil sette krav også til enmannsbedrifter på at de har kompetansehevende tiltak rundt skadeforebygging og trafikksikkerhet, samt at de har et internkontrollsystem tilpasset bedriftens aktiviteter og risikoforhold.

Utover dette skal de redegjøre for, og dokumentere, sitt arbeid rundt avvikshåndtering, kontroll av kjøretøy, sikring av last, miljørapport med mer.

- Hvor mange nye Fair transport-bedrifter håper dere på i 2022?

- Vi har ikke noe uttalt mål om antall nye sertifiseringer. Det er svært mange seriøse og profesjonelle norske transportbedrifter, med ansatte som har høy kompetanse. Likevel er det forholdsvis få i bransjen som er vant med å jobbe med sertifiseringer, og dokumentere hvilke rutiner og systemer de har, sier Karikoski.

- Profesjonalitet i en bedrift kan ofte gjenkjennes ved evnen til å betrakte sin egen virksomhet i en større sammenheng, at bedriften imøtekommer de krav som stilles dem og at den oppsøker og bruker riktig kunnskap og ivaretar sin del av samfunnsansvaret.

- Hva gjør NLF ut mot transportkjøpere?

- Det arbeides mye med å informere offentlige og private transportkjøpere om transportkjøpers ansvar og viktigheten av å sette trygg og ansvarlig transport som det viktigste kriteriet når man velger oppdragstaker samt at transportkjøper lettere vil kunne etterleve sitt ansvar ved å velge en Fair Transport-sertifisert bedrift. Dette gjøres gjennom fagseminarer og bedriftsbesøk og andre markedsføringstiltak, sier KariKoski.

Tungts store oversikt

I denne saken - KLIKK HER - får du komplett oversikt over hvor godt de enkelte medlemsbedriftene i Fair Transport yter i omsetning, bunnlinje og vekst for siste offentlige regnskaper. Totalt omsetter de 223 Fair Transport-bedriftene for 13,9 milliarder kroner (2020-tall). Gjennomsnittlig resultatmargin ligger noe under snittet for øvrige bedrifter i Godtransport på vei. 

Opphav og kilder: Tungt.no, NLF, Brreg

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125