23948sdkhjf

Brudd på miljøregelverk: Franzefoss iverksetter tiltak

Miljødirektoratet har etter tilsyn i mars slått fast at Franzefoss Eide på Sotra ikke håndterer farlig avfall etter reglene og ikke har tilstrekkelig kontroll med utslipp fra behandlingsanlegget.

Franzefoss Gjenvinning iverksetter flere tiltak etter at Miljødirektoratet har pekt på brudd på miljøregelverket, skriver de i en pressemelding:

Franzefoss Gjenvinning tar dette svært alvorlig står det videre. 

Mye av det Miljødirektoratet peker på er allerede avdekket av egne, interne kontroller.

- De tingene som kommer fram i rapporten har vi selv avdekket og rapportert til Miljødirektoratet gjennom at direktoratet har fått vår interne rapport etter brannen og årsrapporten som vi har sendt inn slik vi er pålagt, sier daglig leder Ståle Nistov. - Vi jobber systematisk for å bli bedre og har allerede iverksatt flere tiltak. Det vitner også det faktum at vi har avdekket og rapportert disse tingene selv. Det kommer ikke fram av rapporten fra tilsynet.

Nistov mener at det kan skapes et inntrykk av at brannen på Eide kunne vært unngått uten disse bruddene.

- Det er ingen direkte sammenheng mellom avvikene og brannen, så det blir ren spekulasjon. Mye tyder på at årsaken til brannen er at det feilaktig er levert inn et brannfarlig avfall på anlegget, altså et annet type avfall enn det som ble meldt til anlegget at det var. Dette i kombinasjon med vedlikeholdsarbeid og gnist fra vinkelsliper. Alt farlig avfall skal dokumenteres av avfallsprodusenten før det sendes til godkjent mottaksanlegg, og det er avsenders ansvar å sikre at dette er riktig klassifisert og at dokumentasjonen stemmer. Saken er fortsatt under politietterforskning, så det er ikke konkludert i saken, sier Nistov.

Han opplyser at anlegget er tilbake i tilnærmet full drift og at gjenoppbyggingen og opprydding etter brannen er i full gang. Han forventer at byggearbeidene og alt er gjenoppbygd tidlig på høsten i år.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Franzefoss

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.111