23948sdkhjf

Aspelin Ramm inn i utviklingen av Campus Ullevål

Forskningssenteret er et av de første prosjektene i Oslo Science City - eller "hovedstadens nye innovasjonsdistrikt".

TANKETUNGT: Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som inngår partnerskap med Aspelin Ramm i utviklingen av Campus Ullevål.

Campus Ullevål skal bli en "forskningsnode" for klima, energi, miljø og geofag med 1500 arbeidsplasser i hjertet av Oslo, skriver partene i en pressemelding.

Nybygget skal eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

– Aspelin Ramm tilfører prosjektet en kompetanse på eiendomsutvikling og -forvaltning. De vil være en solid og langsiktig partner for oss, og er et viktig bidrag inn i Oslo Science City, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Byggeprosess blir forskningsprosjekt

Utviklingen av Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger samtidig til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en stor leietaker, som allerede bidrar i utviklingen av Campus Ullevål.

– Campus Ullevål er en del av et byutviklingsprosjekt, hvor næringsliv, offentlig forvaltning og akademia jobber sammen for å skape innovasjon og kunnskapsdeling. Vi gleder oss til samarbeidet med NGI, sier Gunnar Bøyum adm.direktør i Aspelin Ramm.

NGI skal blant annet bruke oppføringen og byggeperioden til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt. NIVA skal forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av bygget og i området rundt.

– Forskningen vil gi verdifull innsikt til fremtidige prosjekter i tettbebygde strøk, sier Andresen.

Fra parkeringsplass til grønt torg

Om Campus Ullevål

  • Beliggenhet: Sognsveien 72
  • Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
  • Areal: 35.800 m2 BTA
  • Miljøprofil: BREEAM NOR Excellent
  • Oppstart: Vår 2023
  • Ferdigstilles: 2025

Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg. Bygget har 500 sykkelparkeringsplasser og ligger tett på kollektivknutepunktet Ullevål og Forskningsparken. Slik oppfyller prosjektet Oslos strategi om å fortette langs T-banelinjene.

Bygget har høye ambisjoner for bærekraftige løsninger. Bla. er formen på bygget optimal med tanke på lysinnslipp for å gi gode arbeidsforhold inne i bygget.
– Vår arkitekt, Smith Hammer Lassen, er opptatt av samspillet mellom design og funksjon. Vi oppnår at bygget gir lite skyggevirkninger på naboeiendommene, og at det også har en støydempende funksjon inn mot kolonihagen og bygulvet på Ullevål, sier Siri Steinbakk, administrerende direktør i utbyggingselskapet Campus Ullevål.

– Med Campus Ullevål og Livsvitenskapsbygget er vi for fullt i gang med realiseringen av Oslo Science City, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Akershus Eiendom har sørget for transaksjonen, Grette har vært selgers juridiske rådgiver og Thommessen har bistått kjøper. 

Opphav og kilder: Pressemelding fra Aspelin Ramm og NGI

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078