23948sdkhjf

Offentlige byggherrer: Lavutslippstoget går nå - ikke bli stående igjen!

Landets største byggherrer med klar oppfordring til bransjen om å komme med løsninger for store utslippsfrie anleggsmaskiner.

Leverandørkonferanse for nullutslippsmaskiner som ble arrangert under Vei og Anlegg 2022 resulterte i inlegg fra 40 leverandører. Temaet var store utslippsfrie anleggsmaskiner på bakgrunn av bestillingen fra regjeringen om at byggherrene skal bruke krav i offentlige anskaffelser enda mer aktivt som et virkemiddel.

Før vertskapet for konferansen (Statens vegvesn, Nye Veier, Bane NOR og Oslo kommune) kan stille krav må de vite hva som er handlingsrommet, altså hva bransjen kan levere. Det var utgangspunktet for konferansen, 

Klar oppfordring til bransjen

- Vi ga bransjen en veldig klar oppfordring om å sikre seg en plass i markedet og foreta investeringer i nullutslippsmaskiner tidlig, samtidig som vi uttrykte et felles ønske om å få informasjon om mulige teknologiske løsninger og innspill om hva som «må til» av virkemidler for at utviklingen skal kunne skyte fart. Vi har hastverk om vi skal nå målene våre, det er nå «lavutslippstoget» går, sier Per Fjeldal, klimarådgiver i Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen og koordinator for leverandørkonferansen.

Kravene kommer når teknologien blir tilgjengelig

– Det var viktig for oss å få frem våre behov, samtidig som vi var lydhøre for innspill fra bransjen og leverandørene, poengterer Fjeldal. Han forteller at et felles budskap fra oppdragsgiverne og mange av byggherrene var et de har sammenfallende mål, og at det vil bli stilt krav om nullutslippsløsninger når teknologien blir tilgjengelig. Pilotprosjekter er viktige for å teste ut ny teknologi, i samarbeid med bransjen.

– Vegvesenet vil bruke offentlige anskaffelser som drivkraft for utvikling og implementering av nullutslippsteknologi, sa John Atle Haugland, som er avdelingsdirektør, kontrakt og marked, i Statens vegvesens Utbyggingsdivisjon.

Videre nevner han de viktigste grepene fremover:

 • miljøpolicy
 • oppstart av flere nye pilotprosjekter for fossilfri anleggsdrift
 • etablering og implementering av prosjektet «KlimaDigital»
 • miljøsertifisering av Utbyggingsdivisjonen i Vegvesenet
 • ny teknologi som tildelingskriterium i store totalentrepriser

Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen sa at utviklingen med små utslippsfrie anleggsmaskiner er godt i gang, men at nå står de store anleggsmaskinene for tur. Han understreket at her er det store muligheter, for disse maskinene vil bli etterspurt.

Statens vegvesen jobber for følgende:

 • 2025: nullutslippsløsninger tilgjengelig i alle vektklasser
 • 2027: kun utslippsfrie maskiner i kravspesifikasjonen
 • 2030: 50 % kutt er nådd med god margin – som også er etatens toppmål
 • 2033: alle anlegg er utslippsfrie eller på biogass

– Hvis vi skal nå målene krever det mye av både oss som oppdragsgiver, men også av bransjen.

– Vi fikk presentert mange gode løsningsforslag, og min oppfatning er at bransjen er motivert og «fremme i skoen» med tanke på å utvikle innovative løsninger for fremtidens utslippsfrie anleggsmaskiner, sier Fjeldal.

– Vi inviterte bransjen til konferansen for å dele sine ideer med oss, dersom vi skal oppnå målet om å halvere klimagassutslippene fra anleggsvirksomheten vår innen 2030 krever det et felles løft av byggherrene og entreprenørene og leverandørene. Dette får vi ikke til uten å benytte en stor andel utslippsfrie maskiner.

Selskapene som hold tinnlegg på leverandørkonferansen:

Maskinleverandører:

 • Agder Gruppen AS
 • AMV AS/Elcavator AS
 • Applied Autonomy AS
 • Epiroc AS
 • Nasta AS
 • Nullutslipp AS
 • Pon Equipment AS
 • Rosendal Maskin AS

Entreprenører:

 • Gjermundshaug Gruppen AS
 • Hæhre Entreprenør AS
 • Implenia AS
 • NCC Norge AS
 • Skanska Norge AS
 • Veidekke

I kategorien “andre”:

 • Statkraft AS
 • Applied Autonomy AS
 • Avinor
 • Bodø kommune
 • Center for offentlig privat innovation
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Ditio AS
 • Effera AS
 • Enova
 • Eviny Elektrifisering
 • Excess Engineering AS
 • Miljødirektoratet
 • Napop AS
 • Nasta Utleie AS
 • Norconsult AS
 • Nordic Booster
 • Norsk forening for fjellsprengningsteknikk
 • Ohmia Construction AS
 • Sentralregisteret
 • SINTEF
 • Sweco Norge AS
 • Titania AS
 • Tom Wilhelmsen AS
 • Vaksdal Næringsselskap AS
 • Vital infrastruktur arena
 • ZERO

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047