23948sdkhjf

Tungt oppklarer: Er avgiftsfri diesel egentlig avgiftsfri? Og heter det da avgiftsfri?

Begrepet «avgiftsfri diesel» er svært misvisende.

TUNGE BEGREPER: Det ble het debatt på facebook da tungt.no i forrige uke skrev om ulovlig bruk av avgiftsfri diesel. Men hvor avgiftsfri er egentlig den såkalte avgiftsfrie dieselen?

Først, hva skal vi kalle denne dieselen som du får på egne pumper, som ikke skal brukes av kjøretøy på offentlig vei, og som er farget? Skatteetaten bruker ironisk nok begrepet "avgiftsfri diesel". Det samme gjør utekontrollen i Statens vegvesen. Drivstoffleverandørene bruker "anleggsdiesel" eller "farget diesel".

Tungt.no spør en av de som jobber med dette til daglig, Anders Kleve Svela, senior fuel product manager i Circle K Norge AS.

- Dere som drivstoffleverandører bruker gjerne begrepet "anleggsdiesel" eller "farget diesel". Er det samme produkt, og hvorfor denne forskjellen i navn?

- Ja, man snakker om samme produkt. I ulike miljøer kan det også bli kalt noe helt annet, som landbruksdiesel, traktordiesel eller båtdiesel, sier Svela.

Han antyder da at navnet som blir brukt gjerne er det som er mest naturlig i det miljøet man hører til. Og for ordens skyld, den dieselen som skal brukes på kjøretøy på offentlig vei kalles "blank diesel", "veidiesel" eller bare "diesel".

Avgift eller ikke avgift

Pumpeprisen på diesel regnes ut fra gjeldende listepris fra drivstoffleverandøren, pluss avgifter som staten skal ha, og til slutt eventuelle lokale justeringer. For 2022 er avgiftene til staten for veidiesel per liter:

  • Veibruksavgift: 3,52 kroner
  • CO2-avgift: 2,05 kroner.
  • Tilsammen 5,50 kroner per liter.
  • I tillegg kommer merverdiavgift. Med pumpepris på 17,00 kroner er mva 3,40 kroner per liter.

Så til "avgiftsfri diesel". Vi kan med en gang slå fast at begrepet «avgiftsfri diesel» er svært misvisende. Denne dieselen er riktignok unntatt fra veibruksavgiften for diesel, men produktet har både CO2-avgift og grunnavgift. For 2022 er avgiftene til staten per liter:

  • CO2-avgift: 2,05 kroner
  • Grunnavgift: 1,76 kroner
  • Tilsammen 3,81 kroner per liter.
  • I tillegg kommer merverdiavgift.

Forskjellen på veidiesel og avgiftsfri diesel er at sistnevnte er tilsatt et fargestoff (grønnfarge) for å skille det fra veidiesel. I tillegg er den tilsatt kjemiske sporstoffer som kan identifiseres ved kontroll.

Fra nå legger vi bort begrepet "avgiftsfri diesel", og omtaler dette som farget diesel.

HVO til venstre, anleggsdiesel til høyre. Det er mulig å ta feil? Arkivbilde fra en tidligere artikkel om HVO. Foto: Haakon Førde

Veidiesel med biodrivstoff

I tillegg til at avgiftsforskjellen for farget diesel og veidiesel medfører at det er forskjellig pris, så påvirkes prisen på veidiesel også av at det blandes inn biodrivstoff i veidiesel. Kostprisen på biodrivstoff er annerledes enn kostprisen på fossil diesel. Dermed kan ikke prisforskjellen mellom de to produktene kun forklares på avgiftsdifferansen.

- Vær oppmerksom på at den totale avgiften på veidiesel justeres for innblanding av biodrivstoff. Biodrivstoff har annen avgift enn fossil diesel, og avgiften vil derfor være avhengig av hvordan hvert enkelt selskap har justert satsen som følge av innblanding av biodrivstoff, sier Svela.

Dette henger igjen sammen med hvordan det enkelte selskap tilpasser seg med hensyn til hvordan de løser omsetningspåbudet for biodrivstoff. Omsetningspåbudet for biodrivstoff er et myndighetskrav som sier at en viss mengde av alt veidrivstoff som selges må være biodrivstoff.

- For 2022 er dette kravet på 24,5 prosent, men på grunn av dobbeltelling av visse typer råstoff for biodrivstoff er påbudet i praksis på 12,25-15,5 prosent, avhengig av hvordan det enkelte selskap tilpasser seg. Det er ikke et tilsvarende omsetningspåbud for anleggsdiesel, sier Svela.

All diesel som selges i Norge følger den europeiske standarden EN590. Denne inneholder normalt 93 prosent fossil diesel og 7 prosent fornybar diesel (biodiesel), men kan også inneholde en større mengde fornybar diesel. Hvor mye som kan blandes inn av fornybar diesel avhenger av hvilken type fornybar diesel som benyttes. Det vil også være regionale forskjeller i dieselens sammensetning og dette varierer med årstidene og logistikk rundt forsyning av diesel.

Feil kan skje, men...

Dersom du fyller feil diesel på kjøretøyet må du melde dette til Skatteetaten. Hvis du ikke melder fra og det blir oppdaget ved kontroll, må du betale en avgift. Denne avgiften er skyhøy.

Avgift beregnes etter følgende tabell (Lovdata: § 3-11-7.Urettmessig bruk av merket mineralolje og biodiesel).

Motorvogners tillatte totalvekt i kg: Avgift kr.
0 - 3.499 kg 20.000 kr
3.500 kg - 7.499 kg 40.000 kr
7.500 kg - 14.999 kg 60.000 kr
15.000 kg - 19.999 kg 80.000 kr
20.000 kg og over 100.000 kr

Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for betaling av avgiften, uavhengig av hvem som faktisk har fylt farget diesel.

Som en kuriositet nevner vi til slutt at gjeldende listepris (veiledende pris) eks mva per 1. juni er følgende:

Leverandør Veidiesel Farget diesel Differanse
YX 18,04 16,07 11 %
Circle K 18,04 16,07 11 %
Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094