23948sdkhjf

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle: Vil ha store kontrakter i megaprosjektet

Nå er kontraktstrategien for gjennomføring av Norges største tunnelprosjekt klar. Tett dialog med markedet har vært avgjørende.

Megaprosjektet "Fellesprosjektet Arna-Stanghelle" blir Norges største tunnelprosjekt. Nå er kontraktstrategien klar:

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad er klar for å inngå de de store kontraktene for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Entreprisene er store

Hovedentreprisene bærer preg av å være store, og er i stor grad felleskontrakter for veg og bane. Det blir også flere forberedende entrepriser som vil også treffe det regionale og lokale markedet.  

  • Første hovedentreprise som skal ut i markedet er: «K-03, Veg- og banetunnel mellom Trengereid og Vaksdal». Denne er planlagt lyst ut i første halvår 2024. Det er her lagt til grunn en totalentreprise.  
  • De øvrige tunnelentreprisene vil i utgangspunktet være utførelsesentrepriser. Disse lyses ut med cirka ni måneders mellomrom.  
  • Første dagsonekontrakt, «K-06, Stanghelle» lyses ut i slutten av 2024. «K-02, Arna» følger cirka to år etterpå. Disse kontraktene er planlagt som totalentrepriser. 

Prosjektet legger til grunn en ny finansieringsmodell, der både veg- og banemidler blir kanalisert gjennom Statens vegvesen. Dette har åpnet for endringer i både fremdriftsplanene og kontraktstrategien. Med felles finansiering får prosjektet en mer hensiktsmessig bruk av midlene og mer optimal gjennomføring.   

Første rådgiverkontrakt er utlyst 

Første rådgiverkontrakt er akkurat utlyst som en BVP-anskaffelse (Best Value Procurement).Kontrakten gjelder prosjektering og konkurransegrunnlag for forberedende entrepriser. Dette omfatter alt fra arbeid med forskjæringer og fjellsikring, til opparbeiding av riggarealer og anleggstverrslag.  

Neste rådgiverkontrakt vil være sammenhengende og gjelde for alle hovedentreprisene. Denne omfatter prosjektering og konkurransegrunnlag for både utførelsesentrepriser og totalentrepriser, samt oppfølging i byggetid.  

Tekniske entrepriser lyses ut i 2024 

De tekniske entreprisene i prosjektet er også store og sammenhengende kontrakter.

  • For jernbaneteknikk er det valgt utførelsesentreprise som kontraktsform. 
  • Kontraktene til jernbanens signalanlegg vil være avrop på rammeavtaler. 

– Vi er veldig spente på tilbakemeldinger knyttet til kontrakten «K-08», som er en felles tele-, elektro- og SRO-kontrakt for både veg og bane for hele prosjektet. Dette er en gigakontrakt og vi har lagt til grunn samspill som entrepriseform og en lang varighet, sier prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.  

Fellesprosjektet starter en egen markedsdialog for K-08 til høsten og entreprisen er tenkt lyst ut allerede i midten av 2024.  

Opphav og kilder: Statens vegvesen / BaneNOR

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109