23948sdkhjf

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven sanksjonert av Kongen i statsråd i dag

Der kom det - Norges EU-tilpassing mobilitetspakken. Og masse nye regler og håndhevingsmuligheter.

TUNGT REGELVERK (FRA EU): Nå samordnes de norske reglene med EUs mobilitetspakke.

- Det betyr at det kommer nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding nettopp.

Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens «sosiale del» som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars.

Sanksjonert av Kongen

Men før de nye reglene kunne gjelde i Norge, måtte det gjøres endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven.

Stortinget har nå har vedtatt regjeringens forslag til lovendringer, og lovvedtaket ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag.

Med det nye regelverket, har det blant annet blitt enklere å utføre kontroller. Yrkestransportloven åpner nå for at kontrollen kan utføres ved transportvirksomhetens forretningssted.

Videre skal det åpnes for utvidet bruk av fartsskrivere, som i dag brukes til å kontrollere kjøre- og hviletidsreglene.

Kan avsløre kabotasje

– Etter de nye reglene skal fartsskriveren også kunne brukes til å kontrollere regler om kabotasje og arbeidstid for sjåfører. Den skal registrere nye opplysninger, som for eksempel grensepasseringer. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel for å avdekke ulovlig transport, sier Nygård.

Det blir også nå mulig å ilegge bruksforbud der fartsskriveren mangler eller er manipulert, og forbudet mot å manipulere utstyret tydeliggjøres.

Strengere regler for varebiler i internasjonal transport

Det vil også komme nye regler for de som kjører internasjonal transport med varebiler som har tillatt totalvekt over 2500 kg.

– For transport med varebil med tillatt totalvekt over 2500 kg vil det bli innført løyveplikt, kjøre- og hviletidsregler, kabotasjeregler og plikt til å ha fartsskriver i kjøretøyet. Vi har også bedt Statens vegvesen om å utrede muligheten for å innføre regler for varebiler i innenlands transport, sier Nygård.

Krav til hjemreise for sjåfører og kabotasje

Det vil stilles nye krav til hvordan transportforetakene organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivere vil måtte legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode.

Kjøretøy i internasjonal transport vil bli også nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

– Vi strammer inn kabotasjereglene. For godstransport kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge, sier Nygård.

MEN NÅR? Regelendringene trer i kraft på ulike tidspunkt

Malurten i meldingen fra Nygård er ventetiden. Mange av lovendringene må følges opp med nødvendige forskriftsendringer - som sjelden går veldig fort.

Mange av de ulike reglene vil gjelde fra forskjellige tidspunkt i EU, noen først fra 2026.

Dette innebærer at selv om loven trer i kraft «straks» vil mange av endringene få praktisk virkning først på et senere tidspunkt.

Kilde: Pressemelding fra Samferdselsdepartemente

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Ljotebø Transport AS: 50 år med Volvo og veivedlikehold
Flisa bru: Kan ha samme feil som Tretten bru
SE VIDEO: 430 tonn gjennom Oslos gater
Vaske-saken: Vegvesenet tar dommen til etterretning, men endrer ikke dagens praksis eller instruks
Ny bil med gammelt skap: Kaasa Transport med ny Scania R660
PostNord låner 1,2 milliarder til å fornye bilparken
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.094