23948sdkhjf

INNLEGG: – Dårlig hørsel i regjeringen?

- Våre høringsinnspill er glatt oversett. Vi er dessverre ikke overrasket, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.Gjennom en lovproposisjon foreslår regjeringen flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

DEBATT IG INNLEGG: Direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen, stiller i dette innlegge spørsmål om hvilken modell partene i arbeidslivet skal bruke for å sikre et godt og seriøst arbeidsmarked i byggebransjen.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen flere tiltak. Det mest krevende er at regjeringen lytter til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) vurdering om at det særlig er muligheten til å leie inn ved arbeid av midlertidig karakter som er problematisk.

Med foreningens sterke søkelys på lovmessighet i arbeidslivsforhold og som aktiv pådriver for et seriøst og organisert arbeidsliv, stiller den seg bak at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk byggenæring.

Dette må likevel ikke stå i veien for andre bemanningsløsninger, slik som innleie fra bemanningsselskaper. 

Som arbeidsgiverforening har Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter brukt trepartssamarbeidet som en rettesnor for å sikre godt arbeidsliv.

Gjennomgangsmelodien i forslaget oppleves generelt svært entaktet. Vi kan ikke se at arbeidsgiversidens innspill er hensyntatt. Ja, det er innleie i deler av bransjen. Men lagarbeidet i trepartsmodellen har vært sentralt i jakten på useriøse bemanningsselskaper. Tiltakene som ble iverksatt i 2019 virker. Ifølge statistikk utarbeidet av BNL har andelen faste ansettelser i byggebransjen økt. I denne saken har Regjeringen kastet trepartssamarbeidet i restavfallet og innført et nytt topartssamarbeid. Blir dette standardformatet framover?

I tillegg til å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter», har forslaget følgende hovedpunkter:

  • Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.
  • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.
  • Å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd. Nærmere regler fastsettes i forskrift.
  • Angående forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, vil departementet fastsette forskrift med virkning fra 2023. Det vil også bli gitt overgangsordninger.

Les hele proposisjonen her

Våre medlemsbedrifter opplever som sagt at aktivitetsnivået ute på byggeplasser svinger, og de har aldri noen garanti for å vinne anbud. En beredskapsbemanning koster mye. Skal vi melde oss på i konkurransen om de store kontraktene, som går til utenlandske aktører, er spesielt våre entreprenører avhengige av å ha en viss fleksibilitet i bemanningen. Vår erfaring med bemanningsselskaper er at de er seriøse og har skikkelige arbeidskontrakter for sine medarbeidere. Lovforslaget gjelder ikke bare for byggebransjen. Men nå opplever vi å bli utpekt som verstingene i arbeidslivet. Det har ikke rot i virkeligheten og oppleves som både trist og leit.

Opphav og kilder: Glass- og fasadeforeningern

KLIKK for alle artikler i Debatt og innlegg.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.097