23948sdkhjf

TT Anlegg signerte totalentreprisekontrakt med Statens vegvesen

Rv.41 skal være i drift gjennom hele anleggsperioden og alle nødvendige trafikkomlegginger for å oppnå dette inngår i kontrakten. 

12. august ble det signert kontrakt mellom TT Anlegg AS som utførende entreprenør og Statens vegvesen som byggherre for utbedring av rv.41 Timenes-Hamresanden (Kjevikveien):

All nødvendig prosjektering for vegutbedringen skal utføres av entreprenøren siden kontrakten er en totalentreprise. 

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik signerte kontrakten for Statens vegvesen og markedssjef Eirik Spilling for TT Anlegg AS. Jan Helge Egeland i Statens vegvesen er prosjektleder. 

Dette er noen av arbeidene som skal bli utført ifølge kontrakten: 

Avkjøringsfelt på E18 østgående forlenges med omtrent 250 meter slik at kødannelse på E18 unngås, dette innebærer også forlengelse av gang- og sykkel kulvert under E18 og ny busslomme 
Kapasitet mellom de to rundkjøringene ved Timenes økes med et ekstra kjørefelt
Rv. 41 fra Timeneskrysset til rundkjøring ved Lauvåsen skal bygges etter H2 vegstandard, dvs. tofelts-veg med midtdeler og midtrekkverk, bredde 12-12,5 meter 
Ny gang- og sykkelveg (3,5 meter bred) fra Lauvåsen til Timeneskrysset.  
De to rundkjøringene i Timenes-området skal utvides og flyttes noe på grunn av geometrien til vegen. Omkringliggende veger og øvrig infrastruktur (skilt, elektro, overvann, beplanting, m.m.) tilpasses til de utvidede og flyttede rundkjøringene 
Ny gang- og sykkelveg frarundkjøring ved Lauvåsen til eksisterende gang- og sykkelveg ved Hamresanden, også denne skal være 3,5 meter bred 
Deler av eksisterende veg ved Hamresanden skal flyttes mot sjøen for å få plass til gang og sykkelvegen på innsiden av vegen 
Trafikken på E18 skal gå som i dag, med to kjørefelt i hver retning, i hele byggefasen. Busstoppet på E18 og tilhørende gang- og sykkelvegnett skal også være i drift i hele anleggsfasen.  

Janicke Nicolaisen, byggeleder i Statens vegvesen, er veldig glad for at denne vegen nå kan begynne å utbedres til stor nytte og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. 

- Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenør og skal gjøre alt vi kan for å skape minst mulig ulemper for naboene til anleggsplassen samt alle trafikantene i området under byggeperioden, forsikrer Nicolaisen. 

Rv.41 skal være i drift gjennom hele anleggsperioden og alle nødvendige trafikkomlegginger for å oppnå dette inngår i kontrakten. 

Gang og sykkelvegen skal etableres i et område som er preget av myr, sump og kvikkleire. Topdalsveien skal holdes åpen for trafikk i hele anleggsfasen. Dersom det stenges ett kjørefelt i en periode, skal anleggsarbeid intensiveres på dag og kveldstid slik at stengetiden holdes så kort som mulig.  

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078