23948sdkhjf

Mer gods på bane – forventer ytterligere 30 prosent vekst neste år

Godstrafikken på jernbane øker og interessen er sterkt stigende: Nå har godsselskapene søkt om å få frakte 30 prosent mer varer med tog neste år, sammenlignet med 2022.

Gods på bane har aldri vært mer populært, melder Bane NOR. Fra 2020 til 2021 var veksten i godstrafikken på skinner 12 prosent. I løpet av årets seks første måneder har veksten fortsatt: Økningen i første halvår er på åtte prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig ønsker stadig flere selskaper å frakte varer på tog. De siste fire årene har antallet transportører doblet seg. Og tendensen er sterkt stigende: I sommer hadde godsselskapene søkt om å få frakte 30 prosent mer gods på bane i 2023, sammenlignet med inneværende år, opplyser Bane NOR.

Sprengt kapasitet på flere strekninger

På grunn av kapasitetsutfordringer er det imidlertid en grense for hvor stor veksten i godstrafikken kan bli. Persontog og godstog kjører på samme jernbane, og store deler av Norges jernbane består av enkeltspor med få forbikjørings- og møtemuligheter i form av krysningsspor og dobbeltspor.

– Med lange krysningsspor og dobbeltspor kan vi sette inn flere godstog uten å sprenge kapasiteten. Det fordrer ikke bare politisk vilje, men også solide investeringer, sier Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

– Dette er nå en utfordring på flertallet av våre jernbanestrekninger. Vi bygger ut dobbeltspor i Drammen, til Tønsberg og Moss. Samtidig gjennomføres det en rekke særskilte tiltak for godstrafikken. Flere steder i Norge (blant annet Larvik, Rognan og Hauerseter) har Bane NOR samarbeidet med private aktører for å lage sidespor som går rett fra fabrikk eller lager og ut på jernbanenettet.

NHO etterlyser tiltak

Bergen får snart Norges første grønne godsterminal der alt inne på terminalen tilrettelegges for elektrisk drift samtidig som at det blir en dobling av kapasiteten. Alnabru er den travleste terminalen i Norge med omkring 150 avgående tog per uke. Her har Bane NOR satt opp nye elektriske kraner som gir en enda grønnere godsnæring og øker kapasiteten med rundt 10 prosent.

Bransjen ønsker også en forsterket satsing på infrastrukturen for å flytte mer gods fra vei til bane.

– Jernbane er en selvfølgelig og viktig del av løsningen for fremtidens økende transportbehov. Fremføring på bane har klare miljøfordeler, og vil også avlaste veinettet for tungtransporten. For å sikre godsoverføring fra vei til bane er vi avhengige av at jernbanens konkurransekraft styrkes, sider Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Han peker også på tilpasning av terminaler for godstransporten, prioritering av varetransporten foran persontransport på gitte tidspunkt av døgnet og lengre krysningsspor som viktige satsingsområder.

Opphav og kilder: Bane NOR

KLIKK for alle artikler i Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078