23948sdkhjf

Tilskudd for proffe ladestasjoner i Oslo - utbyggere kan få opp til 15 millioner kroner

- Med denne støtteordningen dekker vi en stor del av investeringen for de som vil sørge for offentlig hurtiglading for tunge kjøretøy, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

LADETUNGT: Det er Oslo kommune som vil sikre at transportnæringen får tilgang på offentlig hurtiglading.

Bakgrunnen er såre enkel: Tungtransport står for en fjerdedel av klimagassutslippene fra veitrafikken i Oslo. Skal disse kuttes, må flere tunge kjøretøy være elektriske.

Transportnæringen beskriver at problemet med å skaffe elektiske lastebiler er å finne steder å lade dem.

Dermed er utbygging av offentlig tilgjengelig hurtiglading avgjørende dersom Oslo skal nå klimamålene innen 2030. 

Den nye ordningen dekker inntil 80 prosent av kostnadene ved etablering, men med et maksbeløp på 15 millioner kroner per ladehub.

- Skal tungtransporten bli elektrisk, trenger bilene hurtiglading. Dagens hurtigladestasjoner er ikke tilpasset tunge kjøretøy, verken når det gjelder størrelse eller utforming. Bedrifter som må ut på veien kan heller ikke bruke dagen på å stå i ladekø sammen med vanlige elbilister. Med denne støtteordningen dekker vi en stor del av investeringen for de som vil sørge for offentlig hurtiglading for tunge kjøretøy, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav. 

Ifølge Stav vil søknader blant annet vurderes ut ifra kriterier som kostnadseffektivitet og at stasjonene plasseres i nærhet til hovedveiene. Størrelsen på stasjonen vil også bli tillagt betydelig vekt.

- Ved å bruke støttebeløpet i kroner delt på antall kjøretøy som kan hurtiglade samtidig sikrer vi at vi støtter de mest kostnadseffektive prosjektene. Det gir i tillegg et insentiv for å etablere flere ladepunkter å fordele kostnadene på, sier mobilitetsrådgiver i Klimaetaten, Petter N. Christiansen.

Konkurransen vil ha to søknadsfrister: 1. desember og 1. mars, og det stilles følgende minimumskrav til ladestasjonene:

  • Minst to ladepunkter for tunge kjøretøy med hastighet på minimum 150 kW.
  • Ladepunktene skal være klargjort for minst 350 kW.
  • Ladestasjonen må etableres i Oslo.
  • Driftsstart skal være senest ett år etter tilsagnsdato.
  • Ladestasjonen skal være døgnåpen 
  • Stasjonen skal som minimum oppføres med fossilfri anleggsdrift.
  • Trygg trafikkavvikling på eiendommen og trafikksikker av- og påkjøring.
  • Skal profileres som energistasjon som tilbyr fornybare drivstoff

Opphav og kilder: Pressemelding fra Oslo kommune klimaetaten

KLIKK for alle artikler i Tungt og fossilfritt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078