23948sdkhjf

Statsbygg mener det er mulig å spare 1,5 milliarder i året i strømkroner i offentlige bygg

Dersom staten gjør offentlige bygg mer energieffektive. I tillegg ser Statsbygg på muligheter for å produsere strømmen selv.

STRØM OG ENERGI: Før helgen tok kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til orde for at alle departementer bør ta grep for å spare strøm i sine bygg og eiendommer, skriver Statsbygg i en nyhetsmelding i dag.

- Det er til stor hjelp når politikerne stiller krav og gir en tydelig beskjed til brukerne av byggene våre at de må spare energi. Dette vil gjøre det lettere å nå de målene vi har satt, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Det totale strømforbruket i Norge i 2021 endte på rekordhøye 140 TWh. Statsbyggs analyser viser at statlige bygg sammen med kommunale og fylkeskommunale formålsbygg står for ca. 5 prosent av dette forbruket. Dette tilsvarer 6 milliarder kr i årlige energikostnader.

- Vi kan spare 25 prosent av energibruken vår ved å gjennomføre tiltak som behovsstyring av luft, lys og varme samt etterisolering, utskifting av vinduer, nye ventilasjonsanlegg, varmepumper, automasjon og mer energieffektiv belysning, sier Nikolaisen.

Forutsatt at all offentlig bygningsmasse har samme potensial for energibesparelser som Statsbygg, vil det si at staten kan spare 1,5 milliard kroner i årlige energiutgifter. Det tilsvarer årsforbruket til 70.000 eneboliger.

Globalt står bygg for 40 prosent av energibruken. Andelen er den samme i Norge.

– De virkelig store gevinstene vil derfor komme hvis hele bygg- og eiendomsnæringen klarer å trekke i samme retning. Her er det avgjørende at Statsbygg utnytter rollen som en stor aktør med tydelige krav. Gjennom aktivt samarbeid på tvers av bransjer kan vi få med oss mange og oppnå mye, mener Nikolaisen.

Statsbygg forvalter rundt 2300 bygninger i Norge og utlandet. På kort sikt ligger de største energigevinstene her i å styre de tekniske anleggene enda bedre, for eksempel ved automatisk heving og senking av temperaturer.

– For å få til det må vi fortsette det gode samspillet med leietakerne våre og heve den digitale kompetansen i organisasjonen vår ytterligere.

I tillegg ser Statsbygg på muligheter for å produsere strømmen selv. En stor andel av takene på Statsbyggs bygninger er de seneste årene kartlagt med tanke på solceller.

Med en investering på 225 millioner kroner vil de 50 best egnede takene kunne produsere 15 millioner KWh årlig, noe som tilsvarer årsforbruket til 750 eneboliger.

Opphav og kilder: Nyhetsmelding fra Statsbygg

KLIKK for alle artikler i Energipriser i fokus.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096