23948sdkhjf

Norsk Bibliotektransport etablerer stor terminal i Larvik

Den raskt voksende 3PL-aktøren Norsk Bibliotektransport AS (NBT) foretar en betydelig utvidelse av sin avdeling i Larvik og etablerer en 8.000 kvm stor terminal i Ringdalskogen Næringspark. Den skal etter planen ferdigstilles senhøsten 2023.

I tillegg til satsingen i Larvik kommer NBT til å erstatte sin 2.500 kvm store hovedterminal på Fjellbo med en på 15.000 kvm på Kløfta. Det skjer etter at godkjenningen av de opprinnelige byggeplanene på Smedstua noen få kilometer lenger sør er utsatt av kommunen på ubestemt tid. Planene ligger imidlertid fast.

Tidligere i år omtalte vi NBTs storstilte satsing på tredjepartslogistikk i tillegg til bok- og pakkedistribusjon. Selskapet ble etablert for 20 år siden og utførte i mange år transport av bøker mellom landets biblioteker. Basert på sin egen store bilpark mange terminaler rundt om i landet ble virksomheten utvidet til også å omfatte pakkemarkedet. Det medførte at den 600 kvadratmeter store terminalen som NBT hadde i Oslo raskt ble for liten og for to år siden flyttet virksomheten inn i 2.500 kvadratmeter lokaler på Fjellbo mellom Skedsmokorset og Frogner. I tillegg etablerte selskapet litt senere et nær 4.000 kvm stort 3PL-lager på Berger noen kilometer sør. Da vi besøkte bedriften i januar forelå det konkrete planer å etablere seg på Smedstua mellom Frogner og Kløfta med to bygg på i alt 15.000 kvm. Det ene skulle romme dagens drift på Fjellbo, mens det andre skulle benyttes til for komplette 3PL- og lagertjenester i tillegg til at virksomheten på Berger skulle beholdes. Begge byggene skulle stå klare i løpet av første halvår 2023.

Leirskredet i Gjerdrum bidro til utsettelse

Den tidsplanen skulle vise seg ikke å holde. Hjalmar Wiik, Head of Market & Business Development i NBT AS, opplyser til tungt.no/logistikk at byggestarten på Smedstua er utsatt i påvente av endelig godkjenning fra Lillestrøm kommune. Han forklarer at dette henger sammen med det store leirskredet som gikk for halvannet år siden i Gjerdrum som i luftlinje kun ligger få kilometer unna Smedstua. Wiik presiserer imidlertid at planene deres om en etablering her ikke er kansellert, men kun blitt utsatt i påvente av godkjenning.

Til sommeren flytter NBT hovedvirksomheten noen kilometer nordover fra Fjellbo og inn i et 15.000 kvm stort bygg på Kløfta. Foto: OPF/Pareto

Leier 15.000 kvm på Kløfta

Usikkerheten rundt byggestarten på Smedstua og ikke minst det faktum at NBT etter hvert må ut av dagens lokaler på Fjellbo, medførte at de raskt måtte finne alternativer. I august ble det kjent at selskapet hadde inngått en avtale med Pareto Eiendomsfellesskap AS om leie et ca. 15.000 kvm stort bygg i Dyrskueveien på Kløfta. Det har tidligere vært leid ut til Pharmaq og OneMed Services og blir nå tilpasset behovene til NBT, inkludert en tilpasset rampeløsning til NBTs varebiler som nå alle er i ferd med å bli skiftet ut til elektriske.

I tillegg til å være et kombinert palle- og småvarelager skal anlegget på Kløfta også fungere som en gjennomstrømmingsterminal slik NBT har på Fjellbo i dag. Det betyr at pakker som kommer inn stort sett bare kjøres gjennom et sorteringsanlegg før de går ut igjen. Dagens sorteringsanlegg på Fjellbo har 55 utkast, men Wiik opplyser at det nye på Kløfta vil ha vesentlig større kapasitet både med tanke på hastighet og størrelse på emner som kan kjøres gjennom.

Han forventer at de vil være i drift på Kløfta i løpet av neste sommer og i likhet med de opprinnelige planene vil 3PL-driften på Berger bli beholdt.

Selv om NBT om et halvt år vil disponere like store arealer som de opprinnelige planene på Smedstua var, poengterer Wiik at byggeplanene der skal gjennomføres.

– Om vi senere flytter fra Kløfta til Smedstua eller beholder begge lokasjonene er blant annet avhengig av når Smedstua endelig står ferdig og er innflyttingsklart, sier Wiik. Velger de å beholde begge lokasjonene i tillegg til Berger vil i så fall NBT disponere til sammen 35.000 kvm lagerareal på Romerike.

Hjalmar Wiik, Head of Market & Business Development i NBT AS, presiserer at planene deres om en etablering på Smedstua ikke er kansellert, men kun blitt utsatt i påvente av godkjenning. Arkivfoto: Henning Ivarson

Betydelig utvidelse av virksomheten i Larvik

Foruten å flytte hovedterminalen fra Fjellbo til Kløfta har NBT også besluttet å satse langt tyngre i Larvik der selskapet nå disponerer en mindre terminal. Bakgrunnen for den tyngre tilstedeværelsen i Vestfold og Telemark er i følge selskapet den betydelige industri- og handelsvirksomheten i området, i tillegg til at Larvik har landets nest største containerhavn og derfor er et av landets viktigste godsknutepunkter.

Det nye terminalbygget skal settes opp i Ringdalskogen Næringspark som ligger tett inntil E18, noen få kilometer nord for avkjøringen til Larvik. For de veifarende er området kanskje mest kjent for den store Circle K-stasjonen som ble etablert der for et par år siden, men nærmere 20 selskaper er allerede på plass i næringsparken, inklusiv logistikkintensive vareeiere som Brødrene Dahl og Ahlsell.

Ringdalskogen Utvikling AS er både utbygger, byggherre og utleier av det 8.000 kvm store bygget som skal BREEAM-sertifiseres. Det vil naturligvis bli tilrettelagt for NBT og Wiik opplyser at bygget vil huse både terminalvirksomhet og et 3PL-lager på lik linje med Kløfta. Ifølge planen skal det tas i bruk i løpet av tredje eller fjerde kvartal til neste år.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125