23948sdkhjf

Tunnelrehab i nord: Arbeidene med Tromsø-tunnelene starter til våren

Tunnelsystemet i Tromsø oppgraderes. Den 6. mars 2023 stenger Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen. Det vil få store konsekvenser for trafikken i Tromsø.

TROMØYA: Store deler av trafikken på Tromsøya går gjennom et stort tunnelanlegg.

Det består av fem tunnelstrekninger som er sammenbundet med tre rundkjøringer og et parkeringsanlegg.

Nå skal Troms og Finnmark fylkeskommune oppgradere sikkerheten i tunnelene.

Oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften

Tromsøtunnelene tilfredsstiller ikke nasjonale sikkerhetskrav i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg.

Oppgraderingen er derfor helt nødvendig for å få en akseptabel sikkerhet for trafikanter. Det vil bidra til å forebygge farlige hendelser, sørge for vern i tilfelle av ulykker og forbedre framkommelighet i trafikken i Tromsø.

Byggearbeidene deles i to faser

Oppgraderingen av Tromsøtunnelene gjennomføres i to faser.

Fase 1: Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen stenges fra 06. mars 2023 til 12. mai 2024.

Fase 2: Langnestunnelen og Sentrumstangenten stenges fra 12. mai 2024 til 20. juni 2025.

Mellomtunnelen forblir stengt i begge faser.

Parkeringsanlegget og adkomsttunnelene til parkeringsanlegget er ikke omfattet i prosjektet. 

Oppdeling av arbeidet i to faser skal sikre tilfredsstillende framkommelighet i Tromsø gjennom arbeidene.

Stengte tunneler vil skape kø

I prosjektets første fase vil nesten all trafikk fra Breivikatunnelen overføres til Stakkevollveien. Noe som vil resultere i kø, spesielt i rushtidene. Det er også forventet at det vil bli mye kø inn i tunnelen bak NAV-bygget. Nødetater, busser og næringsliv er nødt til å benytte seg av samme veien. Det gjør det ekstra viktig å forebygge kø på veiene.

Fylkeskommunen oppfordrer de som kan å tilpasse sine reisevaner. Arbeidsgivere bør støtte sine ansatte så best som mulig. Det kan gjøres ved endring av arbeidstidene, organisering av samkjøringsgrupper og åpning for bruk av hjemmekontor.

Opphav og kilder: Tromsø fylkeskommune

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078