23948sdkhjf

E16 Bjørum-Skaret: Gjennomslag og skryt til Skanska

Gjennomslaget på nordgående løp i den 800 meter lange Bukkesteinshøgda-tunnelen i prosjektet E16 Bjørum–Skaret ble markert torsdag.

Gjennomslag på nordgående løp i den 800 meter lange Bukkesteinshøgda-tunnelen i prosjektet E16 Bjørum-Skaret:

May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen påpeker det gode samarbeidet med entreprenøren Skanska, i pressemeldingen fra byggherren. - Vi har et effektivt, tett og godt samarbeid, kommenterer hun.

4,2 av 8,4 km går i tunnel

Strekningen i prosjektet E16 Bjørum-Skaret er på 8,4 kilometer, hvor halvparten av strekningen vil gå i tunnelene Sollihøgdatunnelen (3,4 km.) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 m). Tunneldrivingen av Bukkesteinshøgdatunnelen og Sollihøgdatunnelen (til sammen fire løp) pågår for fullt.

Noen nøkkeltall som oppsummerer drivingen av begge tunnelene hittil:

 • 1 290 sprengsalver
 • 365 000 meter boring
 • 4 450 løpemeter tunnel ferdig drevet.
 • 18 000 m3 sprøytebetong benyttet.
 • Hentet ut 400 000 fm3 (fast kubikkmeter) masse
 • 49 000 sikringsbolter montert.
 • 80 personer som jobber med ulike deler av tunneldrivingen (fagarbeidere, lærlinger, formenn, stikningsingeniører, funksjonærer).

I hele prosjektet er det om lag 2,6 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og vel 400 000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes.

350 tunnelsalver og 12 000 lass med stein

Den første tunnelsalven på Bukkesteinshøgdatunnelen ble skutt 1. november i 2021.

Tunnelens andre løp drives fra sør. Nå har altså tunneldriverne sett lyset på Brenna i andre enden av tunnelen. På det andre løpet gjenstår fremdeles cirka 30 meter før gjennomslag.

– Det er snakk om enorme dimensjoner, fra Bukkesteinshøgdatunnelen er det hentet ut cirka 110 000 fast kubikkmeter masse – noe som tilsvarer 12 000 lastebillass. Det har blitt fyrt av 350 tunnelsalver, gjennomsnittlig én tunnelsalve per døgn, sier Hiim Sindre. Hun tilføyer at massen fra tunneldrivingen gjenbrukes til fylling i veilinja, mesteparten av massen er fraktet til en veifylling på Skaret.

Veien åpner i 2025

Prosjektet omfatter:

 • Sollihøgdatunnelen 3,4 km
 • Bukkesteinshøgdatunnelen 0,8 km
 • Store bergskjæringer: bl.a. 900 m lang bergskjæring, høyde ca. 30 m
 • 2 store kryss: Avtjerna og Skaret

Over 30 konstruksjoner, bl.a.:

 • 5 store bruer i linja for E16
 • 8 tunnelportaler
 • Ombygging lokalveg inkl. gang-/sykkelveg

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11