23948sdkhjf

Mesta varsler at Norges mange fylkesveier krever mye mer ressurser til vedlikehold

INNLEGG: - Vi trenger en ekstraordinær klimainnsats på fylkesveiene, for klimaendringer spiser opp veiene våre, sier Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta.

TUNGT VEDLIKEHOLD: Mesta er landets største bedrift innen drift og vedlikehold av veinettet.

Tungt-redaksjonen er kjent med at bedriften har 37 prosent markedsandel på riksveinettet - og antagelig tilsvarende på fylkesveinettet (som etter regionreformen med overføring av ansvar for veiene ikke er like lett å holde oversikt over).

INNLEGGET: I dette innlegget slår konsernsjefen i Mesta klimaalarm, med bakgrunn i at mer regn og mer ekstremvær gir mer stein- og jordras og vasker vekk veiene.

Ta vare på veiene

- Det trengs en ekstraordinær klimainnsats i åene framover skal vi ta vare på de veiene vi har, sier Bergmann Røren.

Hun er glad for regjeringens budsjettsignaler som nettopp sier at vi «skal ta vare på de veiene vi har», men viser til at det krever budsjettposter langt utover det som ligger i det foreslåtte statsbudsjettet

Spredt næringsliv og bosetting gjør Norge helt avhengig av en godt fungerende infrastruktur. Vi må opprettholde sikre veier og god framkommelighet over hele landet. Mesta har levert notat til både transport- og kommunikasjonskomiteen og til kommunal- og forvaltningskomiteen for å løfte signalene inn til Stortinget.

Skade på bruer og manglende asfalt - ikke nok midler

Statsbudsjettet omtaler skader på bruer, manglende asfaltdekke og økt behov for drenering som totalt gir et økt behov for innsats i årene som kommer, men uten at det følger med nok midler som kan gjøre noe med dette.

Fylkeskommunene har selv et ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene, og har fått ansvar for flere veier i de senere årene. Og statsbudsjettet har både en tilskuddsordning for fylkesveinettet og et tilskudd til kommuner som er rammet av naturskader.

Fylkene må gjøres i stand til å heve standarden og opprettholde eksisterende veinett og til det trengs økte budsjetter. 

Forbi punkt for tidlig innsats

Det er et velkjent problem at vedlikeholdsetterslepet på veiene er enormt, og at tidlig innsats kan redusere framtidige skader på vei og infrastruktur.

Når etterslepet nå akselererer grunnet klimaendringene er vi snart forbi mulighetene for tidlig innsats på veiene. Og det innebærer dessverre også en økt fare for flere personskader.

Mesta støtter argumentasjonen om at det å bygge nye veier har enorme kostnader for klima og natur, at det å vedlikeholde allerede bygde veier er god samfunnsøkonomi og det beste vi kan gjøre for å redusere klimabelastningen.

Budsjettet må ta klimaansvar, redusere klimarisiko gjennom å øke postene til vedlikehold av veiene, konkluderer Bergmann Røren

Opphav og kilder: Innlegg fra Mesta

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079