23948sdkhjf

SSB: Lastebilkostnadene har økt 17 prosent på ett år

Dieselprisene spiller en betydelig, men ikke avgjørende, rolle i hvor mye mer det koster å drive en lastebil nå enn for ett år siden.

TUNGT OG ØKONOMI: Det er tømmertransporten som har fått kostnadene økt mest, tett fulgt av tank/bulktransport og anleggstransport.

Men uansett hvilke sektor man kjører i, ligger den totale kostnadsøkningen mellom 14,8 og 19,5 prosent - se hele listen under.

SSB publisert denne uken

Tallene stammer fra Statistisk sentrabyrå sin kvartalsvise kostnadsindeks for lastebiltransport, hvor tredje kvartal 2021 til tredje kvartal 2022 er publisert denne uken.

Disse tallene er som kjent blant det viktigste grunnaget for dem som skal regne og argumentere for transportprisene overfor sine kunder. 

Og 17 prosent kostnadsøkning på et år kan da også ta livet av de fleste bedrifter som ikke klarer å kompensere med tilsvarende prisøkninger.

Foreløpig - med utgangspunkt i svært snille konkurstall for godstransport på vei hittil i år - er det likevel grunn til å tro at transportbedrifter flest faktisk har vært flinke til å ta seg betalt.

Konsumprisindeksen 6,9 prosent

En sammenlikning som er verd å ta med bare som bakgrunnsinformasjon er konsumprisindeksen i samme periode er øket med 6,9 prosent.

Konsumprisindeksen er et godt mål på hvor mye ekstra det koster oss som privatpersoner å opprettholde samme forbruksnivå.

Lastebilindeksen viser altså, satt på spissen, at det siste år er blitt 2,5 ganger så dyrt å drive en lastebil som det man må ut med ekstra for å fylle kjøleskapet til samme nivå.

Indeks nå også UTEN drivstoff...

Hovedtabellen fra SSB er normalt delt i to, det vil si både med og uten bompenger og ferjekostnader. Dette er jo praktisk både for dem som velger å selge sin transport "all inclusive" og dem som er flinke til å sørge for at slike kostnader belastes kundene direkte.

I praksis skiller det likevel lite, og de to tabellene forteller i grunn utelukkende at det er andre kostnader enn bom og ferje som har trukket opp indeksen.

Den store nyheten fra andre kvartal i år er derfor at SSB også lager tabelloppsett med prisøking uten bom, ferje og DIESEL.

Dermed kan vi kjapt regne oss frem til at de økte dieselprisene står for drøyt 45 prosent av de økte kostnadene ved lastebiltransport. Øvrige kostnader (lønn, matriell, vedlikehold, administrasjon, finansieringe etc) står for 55 prosetn av økningen.

Tallene er hentet fra SSBs kostnadsindeks for lastebiltransport publisert 20. oktober.

Merk at SSB har satt indeks 100 til Q421. Første og andre tallkolonne viser da ny indeks i Q3 22 og økningen fra Q2 til Q3. Minst like interessant er økningen fra Q3 i fjor til Q3 i år i siste kolonne, som altså er endringen på ett år. Tallene angir økning i prosent

Utan bom, ferje og drivstoff Indeksnivå Q2 22-Q3 22 Q3 21-Q3 22
Alle transporttypar 107,3 3,1 9,1
Nærtransport 107,6 3,9 8,4
Regionaltransport 106,9 2,9 8,3
Langtransport 107,5 2,9 9,3
Tank- og bulktransport 108,1 2,8 10,7
Tømmertransport 107,6 2,8 10,5
Anleggstransport, korte strekninger 107,2 2,9 9,1
Renovasjon, hushaldsavfall 107,2 2,8 9,7
Utan bom- og ferjekostnader Indeksnivå Q2 22-Q3 22 Q3 21-Q3 22
Alle transporttypar 114,5 2,3 17,6
Nærtransport 113,7 3,0 15,9
Regionaltransport 113,9 2,2 16,9
Langtransport 115,0 2,2 18,4
Tank- og bulktransport 115,2 2,1 19,2
Tømmertransport 115,5 2,0 20,0
Anleggstransport, korte strekninger 115,1 2,2 18,5
Renovasjon, hushaldsavfall 111,6 2,4 15,0
Med bom- og ferjekostnader Indeksnivå Q2 22-Q3 22 Q3 21-Q3 22
Alle transporttypar 114,0 2,3 17,1
Nærtransport 113,3 3,0 15,4
Regionaltransport 113,4 2,1 16,2
Langtransport 114,1 2,1 17,2
Tank- og bulktransport 114,8 2,0 18,6
Tømmertransport 115,2 2,0 19,5
Anleggstransport, korte strekninger 114,8 2,1 18,2
Renovasjon, hushaldsavfall 111,5 2,4 14,8

Opphav og kilder: SSB

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109