23948sdkhjf

Slik er økonomien i de 192 + 42 bedriftene som er med i Fair Transport

Bedriftene i Fair Transport er større enn gjennomsnittet av norske bedrifter innen godstransport på vei - men de tjener mindre.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN: Denne artikkelen handler om bedriftenes økonomiske prestasjoner - med komplett liste.

"Kvalitetsprogrammet" Fair Transport fra Norges Lastebileier-Forbund er, som Tungt har skrvet en lang rekke artikler om, et etterlengtet tiltak for sektoren godstransport på vei. Tiltaket kommer sent, men status ved inngangen til 2022 var slettes ikke dårlig. Rekruttering av nye bedrifter til programmet siste 10 måneder er imidlertid fortsatt urovekkende svak  - les intervju med prosjektleder Eivind Karikoski her.

Bakgrunn: Hensikten med Fair Transport er kort sagt å bygge en organisert motvekt mot den urimelige delen av transportkonkurransen utenfra Norge. Fair Transport skal vise transportkjøpere hvilke standarder som er nødvendig for å drive ærlig butikk i Norge.

Status: Men som Tungt viser; utviklingen av programmet går foruroligende sakte, og medlemmene har i gjennomsnitt svakere økonomiske resultater enn bransjen som helhet.

RESULTATER FOR ALLE 192 BEDRIFTER I GODSTRANSPORT I FAIR TRANSPORT MED LISTE I PDF-FORMAT, RANGERT ETTER STØRRELSE OMSETNING 2021

TUNGT KOMMENTERER: Svakhetene ved Fair Transport

Status for godstransport på vei er at vi fortsatt har en næring med lav innstegsterskel, lav organisasjonsgrad og samtidige heftig konkurranseflate mot aggressive aktører fra Europa. Det fører i normalår til svært stressede marginer for transportbedriftene.

Spesielt er det stor konkurranse fra landene i østranden av EU. Med lavt lønnsnivå, etter hvert store flåter og en god dose pågangsmot, strekker disse aktørene ofte «forretningsmulighetene» langt utover det norske aktører kan gjøre.

Bildet har endret seg noe de siste tre årene. Pandemien førte underlig nok til en viss regulering av økonomien i markedet. Norsk transportbransje har antagelig aldri tjent så bra som i 2020 og 2021 (og ganske sikkert i 2022) - men bunnlinjeprosenten er fortsatt under «normalt» nivå for næringslivet.

De gode transporttidene har tilsynelatede fortsatt inn i 2022, selv med etter hvert kraftig motbør av økende priser på diesel, lønninger, bilmateriell etc. Putins overgrep mot Ukraina har heller ikke hjulpet på det store bildet.

På den «positive» siden har økonomien i østre del av EU i det siste styrket seg såpass at det mest aggressive fokuset mot transporten Sverige og Norge avtar.

Og ikke minst er omsider EUs såkalte moblitetspakke til passet Norge, som betyr at vi fra 2023 kan vente ytterligere styrking av konkurransevilkårene for norske ransportører.

I øyeblikket er det altså fortsatt helt klart selgers marked for transport. Det har lenge vært uttrykt bekymring for om transportører klarer å bake de økte kostnadene inn i prisingen, men det ser det ut til at nesten alle klarer. Konkurstallene i transportbransjen fortsetter å holde historiske lavt nivå.

Men derfor er det også et tydelig svakhetstegn for transportbransjen (godstransport på vei) når rekrutteringen til Fair Transport fortsetter å være svakt.

Prosjektlederen for programmet antyder fortsatt at årsaken er at bileiere har for mye å gjøre til å prioritere papirarbeidet som skal til. Så går det selvsagt an å snu det forklaringsbildet på hodet og tenke at Fair Transport kanskje ikke er attraktivt nok?

Uansett: Det ser altså ikke ut som at transportbransjen har lært noe om å bygge standard, struktur og styrke når muligheten er der.

NLF antyder at de har god tid og ser langsiktig på dette med Fair Transport. Men det er sannelig en risikosport. Du får ikke kjøpt husforsikring etter at huset har brent ned. Med den utviklingstakten Fair Transport viser nå, er det mer sansynlig at hele programmet er utgått på dato før det får sjanse til å gi noen som helst reell effekt 

Så har vi pengene da

Et av flere poeng ved å investere i Fair Transport som en slags bransjedugnad, er en forventing om at innsatsen også vil synes på bunnlinjen. Så langt har ikke det slått til. 

Ifølge Tungts sammenstilling av de 2562 bedriftene i Norge med næringskode godstransport på vei og over en million kroner i omsetning i 2021, representerer disse en omsetning på 51 milliarder kroner, og har en samlet resultatmargin (før skatt) på 4,3 prosent. Det er litt ned fra 2020-tallene, men fortsatt på et historisk sett imponerende høyt nivå for transporten.

Av Fair Transports 234 sertifiserte bedrifter, er 192 av disse registrert med samme næringskode. Samlet omsetning er 12 milliarder kroner. Samlet resultatmargin (før skatt) er 3,1 prosent. 

En forklaring på dette er at Fair Transport har tiltrukket seg bedrifter som er større enn gjennomsnittet. Mens omsetning i snitt er 20 millioner kroner på den store listen, er snittet 63 millioner kroner i omsetning for nevnte 191 godstransportbedriftene i Fair Transport.

Likevel, om vi tilpasser regnestykket og reduserer vi vår store liste fra 2562 til de største 631 bedriftene, blir nedre grense for omsetning 17,5 millioner kroner, mens snittet i omsetning blir 63,6 millioner kroner. Da blir resultatmargin redusert til 3,7 prosent – som fortsatt er betydelig høyere enn for bedriftene i Fair Transport.

Fair Transport-bedriftene er altså også dårligere resultatmessig enn snittet for bedrifter i samme «vektklasse».

Og de andre? Fair Transport har også sertifisert 42 bedrifter som enten er enkeltpersonforetak (5 stykker som vi ikke får tilgang til tallene for), eller er transportsentraler eller flyttetransport, eller driver innen andre bransjer med utstrakt egentransport.

Vi har plukket ut disse bedriftene i egen liste, som kuriøst nok gir svakere samleresultater enn for dem som driver i godstransport. Også om vi tar ut store Isachsen Anlegg i regnestykket.

RESULTATER FOR ALLE 42 BEDRIFTER I FAIR TRANSPORT SOM IKKE HAR GODSTRANSPORT SOM NÆRINGSKODE MED LISTE I PDF-FORMAT

Opphav og kilder: Tungt, Fair Transport, proff

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.188