23948sdkhjf

Fra vei til bane: Nærmere jernbaneterminal for gods i Sydhavna

Oslo Havn og Bane Nor er nærmere en etablering av jernbaneterminal i Sydhavna, med forbindelse til Alnabruterminalen.

TUNG DRØM: Rundt fem hundre ganger hvert døgn svinger en semitrailer fra E18 ned på havneveien, på vei til containerterminalen i Sydhavna i Oslo. Oslo Havn skal kutte utslippene med 85 prosent innen 2030, og bli en nullutslippshavn på sikt. For vareeiere og transportselskaper vil det bli stadig dyrere å forurense. 

I februar i fjor presenterte Oslo Havn mulighetsstudien «Intermodal Oslo» for godsgruppen i Jernbanedirektoratet. Studien viste at det er realistisk å etablere et kommersielt konkurransedyktig tilbud for godstransport i Sydhavna. Da uttalte Einar Marthinussen (bildet), kommersiell direktør i Oslo Havn at jernbanesporet i Sydhavna har potensial for den største godsoverføringen fra vei til jernbane i Norge. Det halvannen kilometer lange havnesporet benyttes bare to ganger i døgnet av flydrivstofftoget til Gardermoen og går parallelt med havneveien som daglig benyttes av 500 semitrailere på vei til containerterminalen.

Les også: Oslo Havn vil knekke jernbanekoden for kortreiste containere

I forbindelse med fremleggelsen av mulighetsstudien innledet Oslo Havn en dialog med Jernbanedirektoratet for å finne praktiske og økonomiske løsninger for å utnytte jernbanesporet bedre enn det som gjøres i dag. Bane Nor fikk oppgaven med å utrede hvilke infrastrukturgrep som må gjøres og Multiconsult ble engasjert som konsulenter.

Parallelt med den tungt trafikkerte havneveien følger lastebilsjåførene et nesten ubrukt jernbanespor som ender på Kneppeskjær. Foto: Hans Kristian Riise

Anbefaler to 240 meter lange lastespor

Bane Nors utredning av nødvendige infrastrukturtiltak ble sluttført i forrige måned og deres forslag er en godsterminal for tog i Sydhavna med forbindelse til Alnabruterminalen ti kilometer unna. Bane Nor anbefaler et terminalkonsept med to 240 meter lastespor og reachstacker-drift. Eksisterende jernbaneskinner i Sydhavna kan i stor grad brukes.

Kostnaden er beregnet til i overkant av 200 millioner kroner (2019-tall). Prosjektet oppgis å ha høy samfunnsøkonomisk nytte, og vil bidra til å overføre gods fra vei til bane.

Bane Nor og Oslo Havn mener det er realistisk at jernbaneterminalen kan stå klar om fem til seks år.

Yilport Oslo: En jernbaneterminal i tilknytning til containerhavnen med forbindelse til Alnabruterminalen vil bidra til å overføre gods fra vei til bane og kutte utslipp i Oslo. Foto: Hans Kristian Riise

60.000 TEUs i året mellom havnen og Alnabru

I år vil Yilport Oslo ta inn cirka 300.000 TEUs over kaiene i Sydhavna og mot år 2050 vil de nærme seg full utnyttelse av containerterminalen som har en teoretisk kapasitet på 450.000 TEUs.

– Skal vi klare å forsyne Østlandet med varer og samtidig kutte utslipp må vi bygge transportkapasitet ut fra havna. Da vil jernbanen komme godt med, sier Einar Marthinussen.

Oslo Havn opplyser at omtrent 60.000 TEUs fraktes mellom containerhavnen og Alnabruområdet med lastebil. 40 til 50 prosent av disse går videre med tog fra Alnabru.
I dag er det en etterspørsel på 26.000 TEUs fra Oslo Havn til Alnabru. Innen 2050 er den ventet å være 49.000 TEU.

– Gods som skal videre med tog fra Alnabru kan like gjerne fraktes med tog den første strekningen fra havna. Det begrenser og forenkler omlastingen på Alnabru og bidrar til at konseptet har forutsetninger for å lykkes, sier Arild Vold, prosjektleder i Bane Nor.

Bane Nor anbefaler et terminalkonsept med to 240 meter lastespor og reachstacker-drift. Eksisterende jernbaneskinner i Sydhavna kan i stor grad brukes. Illustrasjon: Bane Nor

Fyllestasjonen for flydrivstofftoget skal flyttes

Det tre hundre og tyve meter lange flydrivstofftoget blokkerer i dag jernbanesporet for annen togaktivitet når det er inne til fylling i Sydhavna. Oslo Havn opplyser at de arbeider med å effektivisere arealbruken i Sydhavna og som en del av prosessen skal fyllestasjonen for flydrivstofftoget uansett flyttes til et eget sidespor ved Kongshavn. Flyttingen kan skje når byggingen av Follobanen er avsluttet til neste år.

Bane Nor må eie jernbaneinfrastrukturen

– For Bane Nor er det en forutsetning for å investere at vi har en langsiktig avtale på grunnforhold med Oslo Havn. Bane Nor må eie jernbaneinfrastrukturen i havna og på terminalen. Vi har god dialog med Oslo Havn og det ser ut som vi får til en avtale. Bane Nor er veldig innstilt på å få ferdigstilt en slik terminal sammen med Oslo Havn. Vi trenger litt respons fra transportbransjen også for å være sikre på at dette er levedyktig, forklarer Eirik Fure (bildet), leder i godsgruppa hos Bane Nor.    

– Dette er et prosjekt med lavt hengende frukt med stort potensiale for overføring av gods fra vei til jernbane. Ved å etablere et jernbanetilbud mellom Oslo Havn og Alnabruterminalen har vi en unik anledning til å flytte varer fra vei til bane og kutte utslipp også utenfor Oslo Havns område, avslutter Einar Marthinussen.

Opphav og kilder: Oslo Havn KF

KLIKK for alle artikler i Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109