23948sdkhjf

Transportfirma på Jæren: Kan ha drevet i ni måneder uten å kunne betale for seg

Styret for Qtr1 AS, tidligere Quik Transport, leverte sin konkursbegjæring 27. september. Transportselskapet hadde 33 ansatte på jobb da konkursen ble åpnet.

TUNG GJELD: Det er bostyrer Harald Øglænd som i sin midlertidige innberetning til Sør-Rogaland tingrett vurderer at transportselskapet Qtr1 AS har vært uten evne til å betale for seg siden utgangen av 2021.

Bedriften har holdt til på Jæren siden 2001, og drevet med transport-, bud- og terminaltjenester.

Uening i straffbare forhold

Jærbladet skriver at mannen som var både styreleder og daglig leder i selskapet, er sterkt uenig i at han skal ha gjort seg skyldig i straffbare forhold og brudd på aksjeloven.

I sitt tilsvar til Sør-Rogaland tingrett skriver han: "Konklusjonen i bostyrers rapport, er feil. Deler av historien er utelatt, noe som stiller meg og mitt arbeid i et dårlig lys."

Quick Investering AS eide 100 prosent av transportselskapet Qtr1 AS på Bryne. Eieren av Quick Investering AS var både daglig leder og styreleder i transportselskapet da konkursen ble åpnet.

– I forhold til insolvenstidspunkt (tidspunktet for når bedriften fikk manglende betalingsevne red. mrk.) er det flere skjønnsmessige vurderinger som må gjøres, opplyser bostyrer, advokat Harald Øglænd til Jærbladet.

Brudd på aksjeloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil ett år.

– Uaktsomme overtredelser rammes også, påpeker Øglænd, som vurderer selskapet til å ha vært insolvent ved utgangen av 2021.

Det var styret i Qtr1 AS som selv valgte å melde oppbud i september. Bedriften var begjært konkurs av Skatteetaten med rettsmøte som skulle ha vært avholdt i Jæren tinghus 30. september. 

I retten ble det den gang opplyst at anslått verdi på bedriften er 6,2 millioner kroner, og samlet gjeld er 14,4 millioner kroner.

Selskapet hadde i 2020 et resultat før skatt på minus 1 million kroner og i 2019 minus 628.000 kroner. Selskapet har fra 2002 og frem til 2020 hatt et negativt resultat før skatt i 13 av 19 resultatregnskap.

Nekter å signere innberetningen

Jærbladet skriver at den tidligere styrelederen og daglige lederen mener at rapporten fra bostyrer ikke gir det rettmessige bildet av hendelsesforløpet i forkant av konkursen.

"Jeg er overrasket over at mye av det som er gjort siden påske, ikke er hensyntatt", heter det i tilsvaret til den midlertidige innberetningen fra bostyrer, advokat Harald Øglænd.

Styreleder og daglige leder nekter i følge Jærbladet å signere på innberetningen fra bostyrer.

"Til det er for mye av hendelsesforløpet og ikke minst de iverksatte tiltak, utelatt", skriver bedriftslederen i tilsvaret til tingretten.

Qtr1 AS het tidligere Quick Transport AS, og har siden 2020 holdt til på Bryne etter 19 år med drift i Klepp kommune.

QTR1 AS Konkursbo er registrert i Brønnøysundregistrene 28. september 2022. Harald Øglænd, advokat i Øglænd & Co., er utnevnt som bostyrer.

Opphav og kilder: Jærbladet, Brønnøysundregistrene, Tungt.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.158