23948sdkhjf

Rv. 52 Tuv-Venås: Bedre stigningsforhold for tungtrafikken

Reguleringsplanene for Storeskar-Galdane og Tuv-Venås ble nylig enstemmig vedtatt i Hemsedal kommunestyre.

TUNGE UTBEDRINGER: Planene ble lagt ut på høring i vår (Tuv-Venås) og sommer (Storeskar). Det dreier seg om to av flere utbedringsprosjekter Statens vegvesen er i gang med langs rv. 52 i Hemsedal de kommende årene.

Mellom Tuv og Venås har riksveg 52 stigningsforhold og kurvatur som byr på utfordringer med framkommelighet vinterstid. Først og fremst for tunge kjøretøy, men også for mindre biler som følge av blokkert vegbane. Statens vegvesen ønsker å gjøre tiltak på denne delen av riksvegen ved å bedre stigningsforhold og horisontalkurvatur.

I tillegg blir det planlagt en gang- og sykkelveg langs riksvegen. Samtidig skal avkjørsler samordnes og legges om der det er aktuelt. Det skal også bygges ny kjettingsplass.

Ny bru og veg ved Storeskar

Ved Storeskar ønsker Statens vegvesen å erstatte dagens bru med ei ny bru nedstrøms dagens bru og rette ut og utbedre tilstøtende veg. Ny bru og utbedra veg vil bli bredere og få bredere grøfter. Endret veglinje medfører nye inngrep i fjellet, og fjellskjeringene må sikres. Det vil også bli utført fjellrensk og sikring mot framtidig steinsprang.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079