23948sdkhjf

I varmen hos Nye Veier: Norconsult AS, Rambøll, Sweco AS og Multiconsult

Nye Veier har nå inngått rammeavtale på halvannen milliard kroner for planarbeid med fire rådgivende selskaper.

TUNGE RAMMER: Avtalen innebærer at disse får ansvar for å utvikle og optimalisere Nye Veiers planprosjekter og gjennomføring av plan- og medvirkningsprosesser.

- Det er store og komplekse oppgaver som venter. Vi forventer at rådgiver tar fullt og helt eierskap til arbeidet med å utvikle våre prosjekter, legger til rette for smidige planprosesser og hjelper oss i å nå våre mål, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

- Nye Veier er en slank organisasjon også på plansiden og vi lener oss i stor grad til rådgiverne. Vi trenger deres kapasitet og evne til å ligge i forkant og at de geleider oss gjennom nødvendige faglige utredninger og medvirkning med eksterne aktører fram til vedtatt plan.

Fulldigital planprosess

Nye Veier vil ha fulldigitale planprosesser med prosjektstøtteverktøy for intern samhandling og dokumentutveksling mellom Nye Veier, rådgiver og planmyndighet.

- Vår erfaring er at dette har senket terskelen for innbyggere og berørte for å komme med innspill. Det bidrar også til å forenkle arbeidet med å oppsummere og få oversikt over innspillene i etterkant, sier Heieraas.

En sentral del av oppdraget og viktig i planarbeid er risikostyring skal være en naturlig del av prosjektgjennomføringen. Dette bidrar til at både rådgiver og Nye Veier som oppdragsgiver til enhver tid har god oversikt over prosjektets framdrift og utfordringer.

Design to cost/design to value ligger til grunn for planoppgaven og blir viktig styringsverktøy.

Noen elementer i rammeavtalen

  • Rådgiver skal utvikle prosjektene over tid, og vi skal sammen sørge for at vi ikke går videre fra utviklingsfasen før målene for prosjektet er nådd.
  • Rådgiver skal utarbeide all nødvendig faglig dokumentasjon i planarbeidet.
  • Rådgiver skal gjennomføre transport- og samfunnsøkonomiske analyser og vurdere mulighetsrommet for optimalisering i prosjektene.
  • Det skal utarbeides miljøprogram i forbindelse med planarbeidet som et grunnlag for at Nye Veier kan håndtere miljøutfordringer i videreføringen av prosjektet.  
  • Det skal utarbeides klimaregnskap og klimabudsjett for anleggs- og driftsperioden basert på endelig planforslag. Rådgiver skal foreslå og dokumentere tiltak som gir best mulig måloppnåelse om å redusere klimagassutslippene.
  • Trafikksikkerhet skal ligge som en forutsetning for all planlegging. Rådgiver har ansvaret for å utvikle gode løsninger i planfasen som ivaretar trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikantgrupper. 
  • Det ferdigbygde prosjektet skal BREEAM-sertifiseres (tidligere Ceequal) som «Whole project» minimum på nivå «very good». Rådgiver er ansvarlig for å gjennomføre sertifiseringen av prosjektet 
  • Valg i planfasen skal vurderes opp mot risiko med tanke på SHA, og restrisiko skal dokumenteres
  • Rådgiver skal bidra på kommunikasjonssiden med kommunikasjonstiltak, oppdatering av prosjektinformasjon på nyeveier.no, ta i bruk bilder og illustrasjoner, kartforetellinger o.l. og framstille omfattende og komplekst fagmateriale 

Rammeavtalen for planarbeid har en samlet verdi på 1,5 milliarder

Opphav og kilder: Pressemelding fra Nye Veier

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Maylin fra Grimstad: - Jeg har alltid hatt en drøm om å kjøre lastebil
Volvo-selger Jan Erik Roset: Du kjente det i tanngarden når den tok i...
SE VIDEO: Her smeller det nesten front mot front for sjåfør Lillestøl
Nye Veier forklarer: - Flere årsaker til raset over E6 i Malvik
Lastebiluhell: E16 er mellom Skui og Sollihøgda er sperret
Tunge bro-løft! 120 tonn stål og 400 tonn betong på Bryn fra natt til mandag
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.125