23948sdkhjf

Utreder hydrogen på Raumabanen

Raumabanen en av landets få jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert. Som en del av prosjektet «Hydrogen på Raumabanen» har Norwegian Hydrogen AS og togselskapet Onrail AS nå fått økonomisk støtte til å gjennomføre en mulighetsstudie.

Formålet med studien er å undersøke hvordan man kan realisere en nullutslippsløsning på godstoget på Raumabanen ved hjelp av hydrogen.

Mulighetsstudien skal gjennomføres i første halvdel av neste år og tilskuddet på 450.000 kroner fra Møre og Romsdal Fylkeskommunes program «Skaparkraft» vil dekke halvparten av kostnadene. Samarbeid og dialog med ulike teknologileverandører vil være sentralt i gjennomføringen av prosjektet.

Vil produsere grønt hydrogen i Rauma

Resultatet av prosjektet vil gi et beslutningsgrunnlag for videre utvikling og realisering av bruken av hydrogen som utslippsfri energibærer på Raumabanen som i dag er en av landets få jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert, skriver Norwegian Hydrogen i en pressemelding.

På sikt ønsker dette selskapet å produsere grønt hydrogen i Rauma. Da kan det bli aktuelt å frakte hydrogenet fra Rauma og videre sørover på godstoget. Nullutslipp i hele verdikjeden er viktig for Norwegian Hydrogen, som satser på å bygge ut en komplett infrastruktur for utslippsfritt grønt hydrogen i Norden.

– Rauma har lenge vært interessant for Norwegian Hydrogen av flere årsaker. Kombinasjonen av tilgjengelig kraft, at området er et viktig knutepunkt for transport og at det er endestasjonen for Raumabanen gjør det aktuelt å etablere produksjon av grønt hydrogen her, sier Andreas Wenaas Østigård, leder for prosjektet hos Norwegian Hydrogen. – Derfor er det svært gledelig å få støtte fra Fylkeskommunen til dette prosjektet. Det vil utvilsomt bidra sterkt i at vi raskere kan utvikle de riktige løsningene, fortsetter han.

Les også: Onrail satser hybrid på Nordlandsbanen

Ingen hydrogen-godstog i Europa i dag

Norwegian Hydrogen vil med dette prosjektet kunne starte utviklingen av et kundegrunnlag for hydrogen i Rauma og det endelige målet er at togselskapet kan tilby utslippsfri godstransport til sine kunder.

Henning Aandal (bildet) , CEO i Onrail, opplyser at selskapet kjører sine tog med elektriske lokomotiver, med unntak for Raumabanen som ikke er elektrifisert. Derfor utreder Onrail hvordan blant annet hydrogen kan bli løsningen i fremtiden.

– Det finnes ikke hydrogengodstog i Europa i dag, noe som gjør utfordringen ekstra spennende. I Norge må også jernbaneregelverket moderniseres for at togselskaper kan prøve ut nye typer energibærere, sier Aandal.

Bidrar til et høyere tempo i satsingen

Norwegian Hydrogen opplyser at støtten fra Skaparkraft bidrar til et høyere tempo i satsingen på hydrogen på Raumabanen, ved å dele risiko på kostnadene forbundet med å utvikle både løsninger og markedet for hydrogen.

 – Vi setter stor pris på denne støtten, og det blir spennende å se hvor arbeidet fører oss. Norsk jernbanenett mangler veldig lite på å være full-elektrifisert, og nå må både myndigheter og oss private aktører samarbeide for å få alt over på nullutslipp ved hjelp av grønt hydrogen. sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen. – Da tenker vi at det er naturlig å starte med den vakreste strekningen av dem alle, nemlig Raumabanen, legger han til.

Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune, ser også positivt på tildelingen.

– Jeg er glad for at fylkeskommunen ser hvor viktig det er å finne nullutslippsløsninger for Raumabanen, og synes det er spennende når godsoperatør og hydrogenbransje får utrede mulighetene for grønn hydrogendrift, sier ordføreren.

Om aktørene

Norwegian Hydrogen AS skal gjennom sin satsing på infrastruktur for grønt hydrogen ta en sentral rolle i det grønne skiftet. Selskapet er allerede involvert i en rekke prosjekter både i Norge og andre deler av Norden, og vil både alene og i samarbeid med andre aktører etablere produksjon, distribusjon og salg av grønt hydrogen til maritim sektor, tungtransport og flere andre industrielle kundesegmenter. Selskapet vil produsere grønt hydrogen fra sin fabrikk på Hellesylt allerede i 2023, og som ledd i driften av denne fabrikken vil man også utnytte oksygen og overskuddsvarme fra produksjonen til sirkulære og kommersielle formål. Norwegian Hydrogen har hovedkontor i Ålesund.

Onrail AS er et togselskap med lisens og sikkerhetssertifikat tildelt fra Statens Jernbanetilsyn. Selskapet har reetablert godstoget mellom Åndalsnes og Oslo. Fra desember 2022 vil Onrail også trafikkere jernbanestrekningen Fauske-Oslo. Selskapet har i bestilling det miljøvennlige hybridlokomotivet EuroDual.

Skaparkraft er Møre og Romsdal fylkeskommunes 10-årige program som skal styrke eksportnæringene i fylket og stimulere til utvikling av nye næringer gjennom en satsing på grønne industrielle løft, smart teknologi, fornybar energi og kompetanse i og for næringslivet.

Opphav og kilder: Norwegian Hydrogen

KLIKK for alle artikler i Tungt og fossilfritt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094