23948sdkhjf

E6 Langnesberga: Har lyst ut kontrakt for skredsikring

TUNG SIKRING: Nå er kontrakten for skredsikring av E6 Langnesberga i Snåsa kommune i Trøndelag kunngjort.

Det skal skredsikres langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. Det skal også gjøres erosjonssikring av veifylling mot Snåsavatnet.

– Bakgrunn for arbeidene er de gjentatte skredhendelsene og nedfall fra bergskjæringer, samt utglidinger og erosjonsskader på vegfylling, sier seksjonssjef for Vedlikehold midt Jan Arild Johansen i Statens vegvesen.

Arbeidene gjøres med bakgrunn i grundige kartlegginger og en egen geologisk fagrapport. 

Målet er å bedre forholdene på strekningen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet. E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 2.400 kjøretøy (2400 kjøretøy i døgnet).

– Prosjektet skal gjennomføres som en utførelsesentreprise og omfatter sikring av eksisterende bergskjæringer og sikring mot skred med 700 meter med steinspranggjerder. Erosjonssikringen omfatter rundt 1.400 m2 av vegfyllingen mot Snåsavatnet, sier Per Fladvad som skal være Statens vegvesens byggeleder for prosjektet.

Trafikkavviklingen under anleggsperioden blir at E6 stenges fra klokken 18.00 til 06.00 neste dag. Trafikk skiltes og ledes via fylkesvei 17 og fylkesvei 760.

– Mandag 23. januar er det anbudskonferanse med frist for levering av tilbud 15. februar. Det er mål om oppstart av arbeidene etter påske og fristen for ferdigstilling er 31. oktober, avslutter byggeleder Per Fladvad.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.126