23948sdkhjf

Driftskontrakt i Troms: 305 kilometer med skjerpede miljøkrav

Statens vegvesen ber om pris på elektriske kjøretøy og miljøvennlige motorer i konkurransen.

Statens vegvesen lyser ut en 5-årig kontrakt for drift av riksveger i midtre Troms og Tromsøområdet:

Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å holde riksveiene i midtre Troms og Tromsøområdet framkommelige og trygge fram til 2028.

Kontrakten er nå lyst ut i databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Fristen for å levere tilbud er 3. mars 2023.

Kravene skjerpes

Det er nok en gang miljøkravene som nevnes som skjerpet i driftskontraktene. Entreprenøren må ta i bruk kjøretøy og maskiner med miljøvennlige motorer, og kontrakten ber om pris på el-drevne kjøretøy til regningsarbeid, skriver Statens vegvesen i sin pressemelding.

Gjenbruk, resirkulering og krav til kildesortering av avfall er sentrale punkter i kontraktsgrunnlaget. Tiltak for renhold i tunneler og tiltak mot svevestøv blir også mer vektlagt enn tidligere. Plantevernmidler skal brukes minst mulig.

305 kilometer

Kontrakten omfatter 305 kilometer vei, hvor 30 kilometer er gang- og sykkelveier. Veiene som skal driftes og vedlikeholdes er E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn, og E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen til Finland. Veiene går gjennom kommunene Bardu, Målselv, Balsfjord, Storfjord og Tromsø.

Fra by til fjelloverganger

– Kontrakten byr på både bydrift på høytrafikkerte veier i Tromsø sentrum til utfordrende fjelloverganger, som Skibotndalen opp til grensen. Om vinteren skal både høyfjellsproblematikk og kystklima handteres. Dette er sentrale trafikkårer med mye tungtrafikk og svært lange omkjøringsveier, så her trenger vi en solid entreprenør som kan levere det som kreves, sier kontraktsansvarlig Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Entreprenøren har ansvar for vinter- og sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene.

– I Tromsø by blir det forsterket vinterdrift på gang- og sykkelveinettet langs riksveiene, for å gi bedre forhold for gående og syklende. Det blir også ekstra satsing på grøntanlegg i byen og på våre rasteplasser, sier Eriksen.

Gjensidig opsjon

 Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 til 31. august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11