23948sdkhjf

HENT overleverte nye Otta skole og flerbrukshall

Like før jul overleverte HENT ny barneskole til Sel Kommune.

SKOLE OG FLERBRUKSHALL: Nye Otta barneskole har et areal på 4.234 kvadratmeter dimensjonert for 320 elever og 60 ansatte. Flerbrukshallen har et areal på 2.723 kvadratmeter.

Kommunens ramme for skole- og flerbrukshallprosjektet er på 273 millioner kroner inkl. mva. og prosjektets målpris for utførelse er på 178 millioner kroner ekskl. mva. I tillegg kommer prosjektets kostnad for fase 1 (utviklingsfase) på omtrent 10 millioner kroner.

Alle kommunens investeringer regnes og benevnes i kroner inklusive mva. i motsetning til privat næringsliv der alt vanligvis benevnes eksklusive mva. Dette er også gjengitt på samme måte i kommunestyrets offentlige dokumenter

Per Ivar Dahlum er prosjektleder på kommunal eiendom i Sel kommune og opplyser til Building Supply at det er brukt 20-30 millioner på uteanlegget. Siste del av dette skal gjøres ferdig til våren.

Som en del av entreprisen er det også bygget ny gang og sykkelvei på ca. 800 meter fra sentrum og opp til skolen, nye bussoppstillingsplasser, parkeringsplasser og mye annet nytt. I tillegg kom utskifting av gammelt vann og avløp i hele området.

Landskapsarkitekt tidlig inn

- Kommunen vektla at den nye skolen skulle få et fleksibelt uteområde som også skal være en samlingsplass og bli benyttet utenfor skoletiden, sier Dahlum til Building Supply.

Landskapsarkitekten Per Lehn-Pedersen fra Inby ble derfor knyttet til prosjektet på et tidligere tidspunkt enn det som er normalt i slike prosjekter. Dette for å sikre best utnyttelse av området, samtidig som sikkerheten til elever, besøkende og alle myke trafikanter ble best mulig.

Fornøyd med samspillsmodell

HUS Arkitekter har tegnet byggene. Beliggenheten langs Gudbrandsdalslågen har også nærhet til eksisterende idrettsanlegg, ungdomsskole og videregående skole.

– Vi valgte en samspillmodell som kontraktsform og dette har fungert veldig bra, sier Dahlum.

Dahlum er fornøyd med kvalitetene på arbeidet og at HENT sammen med lokale og sentrale underentreprenører leverte innenfor tidsrammene som var satt. Dette til tross for usikkerhetene som har vert med leveranser, både på grunn av urolighetene i Europa og prisstigninger på byggevarer.

Les også: Hent bygger nye Otta skole og flerbrukshall

Fornøyd med bruken av lokale underentreprenører

- Vi har klart å holde kontroll på økonomien, selv i en krevende tid. Både i utviklingsfasen og prosjektfasen ble det tatt mange gode valg, sier Dahlum.

I tillegg til en stor kompetansehevning internt i organisasjonen i forhold til prosjekt- og prosjektstyring, er Sel kommune fornøyde med bruken av lokale underentreprenører som har gitt prosjektet og lokalt marked stor verdi med hensyn til kompetanse og kvalitet.

Godt teamarbeid

Den første kontrakten var det kun en samspillsavtale med budsjettramme og et rom- og funksjonsprogram. I startfasen av prosjektet ble det opprettet et team med representanter fra entreprenør, byggherre, arkitekt, og bruker. Dette teamet utformet og testet ut ulike forslag til ny skole og hall, før endelig skisseprosjekt ble ferdigstilt.

Teamet brukte kun fem måneder på å lage konsept, skisse og forprosjektet med kostnadskakyle, som dannet grunnlag for politisk behandling.

Digitale møter gjorde det enklere å benytte spisskompetanse

- Pandemien gjorde at alle møter i fase én av samspills-prosessen foregikk digitalt. Det fungerte veldig godt. Da vi ikke møttes fysisk, ble det lettere å ta med flere aktører i tidlig fase, ikke minst rådgivere på litt mindre fagområder, sier Dahlum.

Dahlum legger til at dette bidro til at de kunne velge spisskompetanse som var lokalisert lenger unna.

Dahlum mener samspillsmodellen passer godt for kommuner som har begrensede resurser og kompetanse i egen organisasjon. Men i likhet med andre gjennomføringsmodeller presiserer han at den ikke vil fungere uten å ha med de rette folkene til å spille sammen.

I dette prosjektet har det vært en balansert samspillsmodell mellom HENT og kommunen uten verken særlig risiko eller store muligheter for entreprenøren.

– I startfasen brukte vi mye tid på å lære hverandre å kjenne. Det handler mye om å opparbeide tillit før man går inn i en fase hvor beslutningene må tas ganske raskt og hvor det er viktig at man stoler på at løsninger som velges er til prosjektets beste. Vi hadde ikke lykkes så bra med dette prosjektet uten godt samspill, avslutter prosjektleder Per Ivar Dahlum i Sel kommune til Building Supply.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply

KLIKK for alle artikler i Kontrakter og oppdrag.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109