23948sdkhjf

Debatt: Hver nordmann forbruker årlig 13 tonn byggeråstoff - det er for mye

- Vi må slutte å sløse med ressursene, tordner generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri i dette innlegget.

TUNGT! Byggeråstoff er essensielt for all samfunnsutvikling. Fremtidens behov er økende. Samtidig er tilgangen på jomfruelig masse stadig minkende.

Fra et bærekraftperspektiv er det fornuftig å jobbe for sirkulære løsninger. Bransjen jobber derfor for mer innovasjon, og for mer ombruk og gjenvinning.

Norsk Bergindustri mener det er på høy tid at norske myndigheter må bidra til å legge bedre til rette for mer gjenbruk av byggeråstoff. Det er konklusjonen fra vår interne arbeidsgruppe bestående av medlemsbedrifter.

Generelt sett har de fleste typer masser et gjenvinningspotensial, men prosessen som benyttes kan være avgjørende.

Spesielt fremmede masser der man ikke har historikken for massenes opprinnelse eller hvilken status de har hatt, mener vi har et stort potensial for mer gjenbruk.

Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling.

Følgende  mener Norsk Bergindustri myndighetene må jobbe for:

  • Få på plass nasjonale målsetninger, og føring av statistikk for gjenbruk av masser. Dette kan organiseres som en felles nasjonal kunnskapsdatabase.
  • Det bør innføres standardiserte krav til dokumentasjon, deklarering og godkjenning for å levere gjenbruksmasser til markedet.
  • Kommuner må gjennom plan- og bygningsloven kunne avsette større tiltaksområder hvor gjenvinning kan finne sted uten søknad.
  • Vi etterlyser en overordnet myndighet/faginstans som miljømyndighetene og bransjen kan støtte seg på. Direktoratet for mineralforvaltning kan etter vår mening innta en slik samhandlingsrolle.
  • Når offentlige myndigheter benytter seg av anbud, er det viktig at de ikke krever høyere kvalitet enn det som er nødvendig, jf. en sirkulær tankegang.
  • Det offentlige må vektlegge kontraktsformer som stimulerer til gjenvinning/nyttiggjøring.
  • Brukerne av massene trenger en veileder fra Miljødirektoratet. Denne må beskrive regler for hvordan masser skal behandles og angi felles grenseverdier.
  • Bestillere av masser bør kunne vekte bruken av gjenbruksmasser i prosjekter.
  • Det bør innføres en sertifiseringsordning for gjenvinningsmasser. Dette er allerede innført for asfalt.

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078