23948sdkhjf

Statsbygg skal utrede Nationaltheatret i Oslo

Statsbygg skal utrede teater på Tullinløkka og bruk av Nasjonalgalleriet.

STATSBYGG SKAL UTREDE: Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) gir nå Statsbygg i oppdrag å gjennomføre videre utredninger av et teaterbygg på Tullinløkka med bruk av Nasjonalgalleriet.

Oppdraget bygger på forutsetninger fra arbeidet med mulighetsstudien som Statsbygg overleverte sommeren 2022. KUD understreker at regjeringen ikke har besluttet endelig løsning for Nationaltheatret, og at arbeidet i 2023 skal omfatte videreutvikling både av Tullinløkka-løsningen og rehabilitering av Nationaltheaterbygningen.

Arbeidet som skal gjøres i løpet av i 2023, skal bidra til høyere modenhet og mindre usikkerhet i prosjektet. Det skal også utarbeides kostnadsestimater for å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag.

Følgende forutsetninger gjelder:

Dagens antall scener for Nationaltheatret videreføres. Oppdraget omfatter tre scener, inkludert dagens hovedscene i den historiske teaterbygningen. Én scene videreføres i leide lokaler.

Dagens hovedbygning rehabiliteres uten omfattende bygningsmessige inngrep. Det skal gjøres nødvendige antikvariske og tekniske oppgraderinger og oppussing. Det er en forutsetning at rehabiliteringen ikke medfører behov for refundamentering.

Løsningen med å etablere lokaler til en ny, moderne scene og støtteareal i nybygg på Tullinløkka og i Nasjonalgalleriet skal videreutvikles. Det skal vurderes en scene med sal og plass til ca 500 seter, og en inkubatorscene med sal og plass til inntil 200 seter.

Nasjonalgalleriet skal brukes av teatret på en slik måte at viktige arealer i den fredete bygningen blir tilgjengelige for publikum.

De nye lokalene på Tullinløkka og i Nasjonalgalleriet skal etableres før rehabiliteringen av Nationaltheaterbygningen gjennomføres.

Beslutningen om gjennomgang og videre utredning av prosjektet innebærer at rehabilitering av Nationaltheaterbygningen utsettes. Men det skal gjennomføres nødvendige vedlikeholdstiltak for å sikre driften av Nationaltheatret i perioden.

Tilstandsanalyse og premisser for bygg

Det skal også jobbes videre med tilstandsanalyse for Nasjonalgalleribygningen, avklaringer av geotekniske forhold og bygningstekniske premisser, universell utforming, brannsikkerhet, gjennomføringsstrategier og samarbeid med antikvariske myndigheter, går det frem av oppdragsbrevet, som kan leses på Statsbyggs prosjektside.

Tullinløkka-løsningen omfatter bruk av Nasjonalgalleribygningen, som i likhet med Nationaltheaterbygningen har store kulturhistoriske verdier og er underlagt vernebestemmelser. Oppdraget omfatter en analyse av eventuelle effekter knyttet til Nasjonalgalleribygningens kulturhistoriske verdier og utvikling av Tullinløkka som byrom.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Statsbygg

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079