23948sdkhjf

Statens vegvesen vil gi bort E18-Langangen: - Nei takk! sier Vestfold og Telemark fylkeskommune

Staten må ta ansvar for egen beredskapsvei mener fylkeskommunen.

TUNGT ANSVAR: Statens vegvesen ønsker ikke å ha ansvaret for de gamle strekningene rundt Langangen når nye E18 står ferdig.

Ønsket om omklassifiseringen av disse veistrekningene kommer som følge av utbyggingen av ny E18 fra Langangen i Porsgrunn til Rugtvedt i Bamble, men Vestfold og Telemark fylkeskommune er ikke positive.

Behold ansvaret eller riv brua

– Fylkeskommunen kan ikke ta over ansvaret for disse veiene. Her må staten ha ansvar for beredskapsvei eller ta ansvar for å sanere den gamle brua, sier utvalgsleder i Hovedutvalg for samferdsel Liselotte Aune Lee.

- Fylkesdirektøren har vår fulle støtte. Vi har allerede et betydelig vedlikeholds-etterslep på fylkesveiene våre og jeg er dypt bekymret for hva en slik overtakelse vil bety for vår evne til vedlikehold av vei, 

Hovedutvalget for Samferdsel støtter fylkesdirektørens forslag om å takke nei til å overta deler av dagens E18, samt strekninger på fv.354 og fv.3260 i Langangen-området.

Blir kostbart

Parsellen av dagens E18 inneholder blant annet bruer i Langangen-området. Fylkeskommunen mener at bruene er i dårlig forfatning.

En overtakelse vil medføre store kostnader de kommende årene. Langangen-bruene måler til sammen 674 meter og vil trolig trenge betydelig vedlikehold og et investeringsbehov på sikt.

- En fylkesvei skal forbinde bygder og grender med bysentra eller større hovedveier. Etter den nye europaveien er på plass vil dagens E18 få liten betydning, og ikke ha funksjon som fylkesvei. I prinsippet vil veistrekningen kun ha funksjon som beredskapsvei, er blant kommentarene fra samferdselsutvalget i fylket.

Departementet tar avgjørelsen

Dagens E18 er klassifisert som motorvei hvor det er forbudt for gående og syklende.

Ved en eventuell overtakelse vil det være naturlig at veien åpnes for gående og syklende, hvilket krever nye trafikksikkerhetstiltak. Blant annet må rekkverk på bruene oppgraderes for å tilfredsstille høydekrav for myke trafikanter. 

Fylkeskommunen har utdypet sitt standpunkt, og saken sendes dermed videre til Samferdselsdepartementet. Det er departementet som tar den endelige beslutningen om strekningene skal omklassifiseres fra riksvei til fylkesvei. 

Opphav og kilder: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Ny Scania R540 til Raastad Kran & Transport: - Dette er en godt utprøvd og drivstoffgjerrig motor
Oslos veitrøbbel: Hver fjerde meter vei i Oslo er i for dårlig stand
Denne Alpha-maskinen skal drifte veier i Nord-Trøndelag
Lastebilberging i Gudbrandsdalen - slik det IKKE skal gjøres
INNLEGG: - Norge ligger langt bak i det digitale skiftet i byggebransjen
Hvordan går det med planene om tidobling av omsetning for Cautus Geo?
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.109