23948sdkhjf

Dieseleksos: Nå må mange av våre lesere måle eksosen på arbeidplassen

DIESELTUNGT: Dieseleksos kan føre til lungekreft og andre sykdommer. Nå melder Arbeidstilsynet at det innføres ny grenseverdi for dieseleksos i "arbeidsatmosfæren" i Norge.

Og det betyr at alle virksomheter som har arbeidstakere som kan eksponeres for dieseleksos må risikovurdere i hvilken grad eksponeringen kan medføre helseskade.

21. februar 2023 trådte ny grenseverdi for dieseleksos i arbeidsatmosfæren i kraft i Norge, opplyser tilsynet.

Grenseverdien er på 0,05 mg/m3 og har anmerkningene K (Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende) og G (EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet).

Dieseleksos er en aktuell problemstilling i alle bransjer hvor det brukes kjøretøy, maskiner og utstyr med dieselmotorer. Dette kan være i anleggsvirksomhet, bergverksdrift, transport, jordbruk og skogbruk, industri og sjøfart, skriver tilsynet, og påpeker:

Eksponerte yrkesgrupper kan være mekanikere, lastebil- og trailersjåfører, brannfolk, bygningsarbeidere, veiarbeidere, truckførere, de som jobber med kompressorer og generatorer, arbeidere som jobber med lasting og lossing av skip og fly og ansatte i olje- og gassindustri

For å få oversikt over eksponeringsnivåene på arbeidsplassene vil det i mange tilfeller være nødvendig å gjennomføre målinger.

Innføring av grenseverdien for dieseleksos var et ledd i implementering av EU-direktivet 2019/130/EU. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innta denne i vårt regelverk.

Partikkelfraksjonen av dieseleksos består av en varierende andel EC, og bestemmelse av EC i luft anvendes internasjonalt som en eksponeringsmarkør for dieselavgasser.

For gruve- og bergverksdrift og tunellarbeid skal grenseverdien gjelde først fra 21. februar 2026.

Om grenseverdier

En grenseverdi er en lovfestet maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode. Det bør være et mål å ligge så langt under grenseverdien som mulig, siden grenseverdien ikke skiller klart mellom farlige og ufarlige konsentrasjoner.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 1-6 og vedlegg 1

Om målinger 

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at forurensningen i arbeidsatmosfæren er på et fullt forsvarlig nivå og under grenseverdien, skal arbeidsmiljøet overvåkes ved regelmessige målinger. Målinger vil være et nødvendig grunnlag for å få oversikt over eksponeringsnivå og vurdere risiko.

Forskrift om utførelse av arbeid § 3-1 og 3-2

Opphav og kilder: Pressemelding fra Arbeidstilsynet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Utbytterikt for Veidekke som økte omsetningen i 2022
Nytt navn: Anlegg Nordvest AS blir til Allgrunn AS
Blakkesrud bru i Eidsvoll er utbedret
Kjempestreik innen transport – tog, fly og havner rammes
Betonmast bygger for Horten Industripark for 840 millioner kroner
Ådalen Truck AS: Stiler mot 1000 solgte Hangcha-trucker i år
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.094