23948sdkhjf

Drammen sykehus med budsjettsprekk på 2,4 milliarder kroner.

Det nye sykehuset i Drammen blir dyrere enn først antatt.

TUNG SPREKK: Nye Drammen sykehus blir betraktelig dyrere enn planlagt.

- Helse Sørøst har valgt å øke styringsrammen for prosjektet med 2,4 milliarder kroner for å ha kontroll over de økte kostnadene, oppyser Knut Albert Solem kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst RHF til Building Supply.

Opp fra 11,6 til 14 milliarder

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent revidert fremdrift og styringsramme for det nye sykehuset i Drammen. Den nye styringsrammen er på 14 milliarder kroner.

- I styremøtet i Helse Sør-Øst tidligere i februar ble styringsrammen juster for å kunne videreføre prosjektet som planlagt. Vi er kommet så langt i gjennomføringen at det er lite aktuelt å redusere på omfanget, forteller Solem.

- Men vi er fremdeles i en fase hvor det er vanskelig å anslå fremtidig pris- og kostnadsutvikling. Både prosjektorganisasjonen og Helse Sør-Øst RHF jobber nå med å holde kontroll med kostnadsutviklingen

Slik skal kostnadene dekkes

– De økte kostnadene skyldes forhold som Vestre Viken HF ikke selv har hatt kontroll på. Men vi må følge de generelle prinsippene for henføring av kostnader, og byggets sluttkostnad tilhører derfor helseforetaket, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem.

Han presiserer at Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF vil ha en dialog om disse forholdene i forbindelse med økonomisk langtidsplan og årsbudsjett.

– Vi er opptatt av at den økte styringsrammen ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester, sier Gjedrem.

Endret fremdrift og styringsramme 

​Det pekes på flere årsaker til fremdriftsutfordringene og merkostnadene ved byggeprosjektet.

  • Utfordrende grunnforhold og forurenset grunn etter tidligere industrivirksomhet.
  • Lavere aktivitet i entreprisearbeidene på grunn av restriksjoner under pandemien.
  • Utfordrende å samordne alle deler av prosjektet under pandemien.
  • Høy prisvekst og leveringsproblemer knyttet til både pandemien og krigen i Ukraina.

Den nye fremdriftsplanen innebærer at det nye sykehuset skal tas i bruk i tre trinn fra mai til oktober 2025.

  • Mai 2025: Bygg for psykisk helsevern og rusbehandling, adkomstbygg og servicebygg.
  • August 2025: Somatisk poliklinikk, samt noen sentrale støttefunksjoner.
  • Oktober 2025: Hele sykehuset skal tas i bruk.

Helse Sør-Øst RHF har igangsatt tiltak for å styrke prosjektorganisasjonen og eierstyringen av byggeprosjektet. Det vil også bli gjennomført en følgeevaluering av prosjektet.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply og pressemelding fra Helse Sør-Øst RHF.

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.127