23948sdkhjf

Vil inndra førerkortet i hele EU

EU vil stramme inn: Blir du fratatt førerkortet i ett EU-land, skal du ikke kunne kjøre i andre EU-land heller.

SLUTT PÅ STRAFF-FRIHET: Europakommisjonen foreslår et system som sørger for at en sjåfør som får inndratt førerkortet i ett EU-land, heller ikke skal kunne kjøre i andre EU-land.

Dette går fram av Europakommisjonens ferske forslag til nytt førerkortdirektiv. Kommisjonens oppgave i EU-systemet er å fremme lovproposisjoner for EUs to lovgivende institusjoner, samt sette vedtatte lover i verk.

I dag mister en sjåfør som har gjort seg skyldig i en tilstrekkelig alvorlig forseelse, kun retten til å kjøre i det landet der forseelsen er begått, ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen.

Forslaget er en del av et større bilde med flere tiltak som skal øke trafikksikkerheten. Tiltakene foreslås blant annet fordi nedgangen i antall ulykker på veiene i EU har stagnert de siste årene.

Ifølge pressemeldingen har dagens regler i EU bidratt til enklere oppfølging av brudd på trafikkreglene på tvers av landegrensene. Likevel er det langt til målet: I 2019 gikk 40 prosent av utenlandske sjåfører som hadde brutt trafikkreglene i et EU-land, fri. Årsaken var enten at sjåføren ikke ble identifisert, eller at det ikke lot seg gjøre å kreve inn forelegg.

Tilgang til andre lands registre

Nå foreslår Europakommisjonen at kontrollorganer skal få tilgang til nasjonale førerkortregister i andre EU-land. Samtidig foreslås det at rollene til nasjonale kontaktpunkter som allerede finnes, blir styrket. Målet er en styrking av samarbeidet slik at etterforskningen av ureglementerte hendelser i trafikken skal bli enklere.

Kommisjonen foreslår også at samarbeidet skal utvides til å gjelde flere regelbrudd. Dagens lovverk gir adgang til å forfølge noen av de alvorligste og hyppigst forekommende bruddene, som brudd på fartsgrensene og kjøring i påvirket tilstand. Nå vil Europakommisjonen i tillegg ha med blant annet for kort avstand til forankjørende, farlige forbikjøringer, farlig parkering, passering av heltrukne sperrelinjer, brudd på enveiskjøring samt overlast.

Dette skal bidra til lik behandling for innenlandske og utenlandske sjåfører.

Digitalisering kan forenkle

Europakommisjonen forslår dessuten at førerkortet skal digitaliseres. Dette skal gjøre det enklere å fornye eller oppdatere førerkortet.

En antatt bieffekt av en slik digitalisering er at den vil gjøre en eventuell inndragning av førerkortet enklere å gjennomføre, ettersom tilgangen mellom ulike land samtidig skal styrkes.

Tungt.no har foreløpig ikke lykkes med å bringe på det rene hva forslagene fra Europakommisjonen kan bety for norske forhold. Norge samarbeider i dag med europeiske trafikkmyndigheter på flere områder.

Opphav og kilder: Europakommisjonens nettsted

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078