23948sdkhjf

Trang økonomi: Hva skjer med sykehusene i 2023? Og påvirker det byggeaktivitetene?

De fire største sykehusene i Norge er Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Haukeland sykehus og Stavanger sykehus.

1,7 MILLIARDER KRONER: Sykehusene er i en presset økonomisk situasjon og må forberede seg på ytterligere kutt. En kartlegging av Dagens Medisin viste i oktober at de regionale helseforetakene samlet hadde et negativt budsjettavvik på 1,7 milliarder kroner.

Gjennomgående er det trang økonomi på sykehusene i Norge, men vi har faktisk hele fem sykehus i landet som er rangert blant de 250 beste i verden. Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Diakonhjemmet sykehus har nådd frem i testen på over 2.300 sykehus i 28 land. Testen er utført av magasinet Newsweek. Det skriver Sykepleien.

Ahus (Akershus universitetssykehus) med et relativt lite underskudd

Deres investeringsramme for 2023 tar utgangspunkt i et underskudd i 2022 på 12 millioner kroner. Det kom frem av en styresak fra oktober i fjor. Men det gikk bedre enn forventet.

Forklaringen på at Ahus gikk fra en prognose på minus 12 millioner kroner til pluss 233,2 millioner kroner, er at regjeringen gjorde en nysaldering av statsbudsjettet for 2022, hvor sykehusene ble styrket med 2,5 milliarder kroner. Ahus fikk 192 millioner korner av denne summen, og de lå altså ikke inne i prognosen.

 – Ahus fikk et økonomisk overskudd i 2022 på 233,2 millioner kroner som var noe over det budsjetterte resultatet på 200 millioner kroner. Kombinasjonen av høy aktivitet og høyt sykefravær utfordrer økonomien i 2023, særlig gjelder dette forbruket av ekstern innleie og variabel lønn, sier Kari Fjelldal, økonomidirektør i Ahus, til Building Supply.

– Den nye bevilgningen gjennom revidert nasjonalbudsjett 2023 på rundt 198 millioner kroner, vil bidra til å forbedre resultatene, og med de nye pengene har styret i foretaket besluttet å øke de økonomiske resultatkravet i 2023 fra 60 millioner kroner til 100 millioner kroner. Resten av pengene brukes til å styrke kostnadsbudsjettene internt i foretaket, sier Fjelldal

Grønt lys for å gå videre med planene for nye Oslo universitetssykehus

Kommunaldepartementet har vedtatt reguleringsplanen for Nye Oslo Universitetssykehus. Det betyr grønt lys for å fortsette arbeidet med det som blir et nytt regionsykehus i området ved Rikshospitalet på Gaustad i Oslo. Der skal også deler av byen ha sitt lokalsykehus. Samtidig skal et nytt lokalsykehus bygges på Aker. Nye Aker settes i drift i 2031. Dette blir et stort akuttsykehus som skal være lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. På Aker samles også det meste av Oslo Universitetssykehuset behandling innen psykisk helse og avhengighet.

Dette fremkommer i en pressemelding fra regjeringen i februar.

–  Dette er en viktig beslutning, ikke bare for Oslo, men for hele regionen og landet. Gamle bygg må erstattes, funksjoner må samles og vi må sikre god nok kapasitet til å møte den kommende befolkningsveksten, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.​

​Ved Nye Oslo universitetssykehus skal hele seks nye sykehusbygg gi bedre helsetjenester for hele landet. I tillegg til Nye Aker og Nye Rikshospitalet bygges det nå et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri på Ila og ny storbylegevakt på Aker. Videre er bygging av et nytt livsvitenskapsbygg sammen med Universitetet i Oslo godt i gang.

Haukeland universitetssykehus må spare inn 220 millioner kroner

Haukeland universitetssykehus går mot et budsjettavvik på 220 millioner kroner og snur på hver pille. Det vurderes om pasientene kan bytte til billigere medisiner.

Det skrev Aftenposten oktober i fjor.

– Det er krevende. Vi er opptatt av å ta ansvar i en utfordrende situasjon for samfunnet rundt oss, og gjør det vi kan for å finne gode løsninger for å levere best mulige helsetjenester. Jeg sier ikke dette for å klage, men jeg mener samtidig det er viktig å få frem mulige konsekvenser for tilbudet til pasientene dersom rammene blir som bebudet, sa Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen til Aftenposten oktober i fjor.

Finnmarkssykehuset med helikopterlandingsplass til 94,6 millioner kroner

Planleggingen av landingsplass på det nye sykehuset for Vest-Finnmark er godt i gang. Helikopterlandingsplassen vil stå klar når sykehuset tas i bruk i januar 2025.

​Finnmarkssykehuset ble i statsbudsjettet tildelt 94,6 millioner kroner til planlegging og bygging av landingsplass for helikopter ved nye Hammerfest sykehus. Dette er viktig for beredskapen i Finnmark, og betyr at pasienter som bringes inn med redningshelikopter, kommer enda raskere til mottak og behandling.

Årlig foretar redningshelikopteret rundt 100 landinger med pasienter i Hammerfest, og i dag må pasientene etter landing forflyttes til ambulansebil og bringes til sykehuset før behandling.

Dette blir det slutt på når det nye sykehuset tas i bruk i januar 2025. Landingsplass for helikopter ble utredet på overordnet nivå i forkant av at midlene ble tildelt. Avklaring​ av tomt for helikopterlandingsplass pågår nå og vil danne ramme for forprosjekt som igangsettes i første kvartal 2023. Det jobbes allerede tett med de involverte parter som 330-skvadronen, vertskommunen, akuttmiljøene i Finnmarkssykehuset og Sykehusbygg.

​I tillegg til utredning av blant annet egnethet og flyoperative forhold, vil det også bli gjort støyanalyser for området. Foreløpig er målet å utlyse konkurransen om byggeoppdraget i første halvår i 2023.​​

Sist, men ikke minst: Budsjettsprekken på 2,4 milliarder kroner på nye Drammen sykehus

Building Supply har tidligere omtalt budsjettsprekken og endret fremdrift og styringsramme for Nytt Drammen sykehus.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent revidert fremdrift og styringsramme for det nye sykehuset i Drammen. Den nye styringsrammen er på 14 milliarder kroner.

– De økte kostnadene ved nytt sykehus i Drammen skyldes forhold som Vestre Viken HF ikke selv har hatt kontroll på. Men vi må følge de generelle prinsippene for henføring av kostnader, og byggets sluttkostnad tilhører derfor helseforetaket, uttalte styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem i en pressemelding.

Gjedrem presiserer at Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF vil ha en dialog om disse forholdene i forbindelse med økonomisk langtidsplan og årsbudsjett. Den økte styringsrammen skal ikke bli til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply. Artikler fra Sykepleien, Dagens Medisin, Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Sykehusbygg.no, pressemeldinger fra regjeringen og Helse Sør-Øst RHF. Styresak fra Ahus.

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Leder prosjekt på syv milliarder: En offiser og gentleman med ekstremt målfokus
Anleggsretro: Om de som sprengte i fjell
May Kine fra Karmøy: - Med tungbillappen i hånda skjønte jeg pappa sitt valg
Dagens cowboy: Massetransportør uten verken førerrett eller lastevett
E18 Vestkorridoren: Fire leverandører får konkurrere om Gjønnestunnelen
Scania stenger fabrikken: Skal bruke milliarder på ombygging og opplæring
Andre Nordiske Medier

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093