23948sdkhjf

Sykehusene i Norge bygges for små

– Vi må slutte å bygge underdimensjonerte sykehus, mener Anne Karin Rime, president i den norske Legeforening til Building Supply.

HVORFOR BYGGES SYKEHUS FOR SMÅ? For små sykehusbygg er snarere regelen enn unntaket.

Både nye Kirkenes sykehus og nye Hammerfest sykehus blir for små i forhold til behovet i sitt område. Men de er ikke de eneste nye sykehusene som er underdimensjonerte. 

På oppdrag fra hovedorganisasjonen Akademikerne har Agenda Kaupang utredet alternative finansieringsmodeller for sykehusbygg. Begge rapportene har blitt presentert og diskutert på Dagens Medisins debattmøte om sykehusbygging på Legenes hus.

Legeforeningen ønsker innsikt i hvorfor sykehus bygges for små

Anne-Karin Rime (bildet) er president i Den norske Legeforening. Hun forteller til Building Supply at Legeforeningen over tid har vært bekymret for hvordan sykehusene planlegges, bygges og driftes.

Særlig de to første punktene ønsker vi å belyse i Building Supply.

Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker. Til tross for dette, bygges nye sykehus med lav kapasitet og liten mulighet for fleksibilitet.

–  Vi trenger bedre innsikt i hvorfor sykehusene i Norge likevel bygges for små, sier Rime.

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2031. Sykehuset planlegges med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Regionale og nasjonale funksjoner samles og skal gi lokalsykehustilbud for 200.000 pasienter. Det er stort, men om det blir det stort nok, er det store spørsmålet.

Gjentar samme feil i en rekke sykehusprosjekter

– Da det ble konstatert at Sykehuset Østfold Kalnes var bygget for lite, kom det fram at det var særskilte forhold i prosjektet som var årsakene til det. Likevel har de samme feilene blitt gjentatt i en rekke andre sykehusprosjekter, sier Rime.

Nye Kirkenes sto ferdig i 2018. Dette prosjektet brukte ikke fremskrivingsmodellen i sin nåværende form, men en forløper til denne.

Nye Hammerfest sykehus ble valgt ettersom byggingen fortsatt pågår, og sykehuset er planlagt ferdigstilt i 2025. Fremskrivingsmodellen er brukt i dette prosjektet.

Fremskrivingsmodellen er bygget opp slik at den kan gjennomføres trinnvis. For hvert trinn får man et delprodukt som kan brukes selvstendig, men som i hovedsak er grunnlaget for neste trinn.

For enkelt å kutte kostnader

Å undersøke byggingen av begge sykehusene gir et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan bygging av norske sykehus planlegges.

–  Flere av de faste forutsetningene i modellen for nye sykehusbygg avviker fra det som gjøres i praksis. I tillegg er flere av forutsetningene utdaterte, sier Rime.

– Det er oppsiktsvekkende å lese at under byggingen av nye Kirkenes, ble det foretatt store kostnadsreduksjoner uten at risikoen knyttet til disse kuttene var tilstrekkelig utredet eller forstått, sier Rime.

Dette fikk, ikke overraskende, negative konsekvenser for det ferdige bygget. Selv om det var gode medvirkningsprosesser tidlig i byggeprosjektet, ble disse svekket når det måtte kuttes kostnader.

Fremskrivingsmodellen

– Vi er bekymret for at hvis fremskrivingsmodellens forutsetninger ikke lar seg gjennomføre på Nye Hammerfest, vil mangelen på sengeplasser bli stor, i tillegg opplever tillitsvalgte også her at medvirkningen i liten grad er reell ved de store beslutningene, sier Rime.

– Det er lite rom for kritiske innvendinger. Dette viser med all tydelighet at vi fortsatt har en vei å gå når det kommer til å involvere ansatte i byggingen av sykehusene våre, sier Rime.

Den offentlige helsetjenesten bør fortsatt være førstevalget for pasienter og leger. Men skal det forbli slik, må politikerne blant annet være sitt ansvar bevisst når de beslutter å bygge nye sykehus.

– Vi må slutte å bygge underdimensjonerte sykehus, sier Rime.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply.

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.438