120 dager for Jonny Enger

Høyesterett sier fengsel - men ikke så mye som lagmannsretten ville.

Høyesterett har talt i Veireno-saken
Høyesterett har talt i Veireno-saken Foto: Haakon Førde, arkiv

Det er NRK (klikk her) som i dag melder avgjørelsen fra Høyesterett om straffeutmåling til Jonny Enger etter den ulykksalige Veireno-saken.

Skyldspørsmålet var avklart før saken var oppe i Høyesterett 28. januar. Det retten skulle ta stilling til var om saken kvalifiserte til fengsel eller bøter - og hvor mye.

Fra før var lagmannsretten innstilt på ni måneder fengsel. Nå har altså Høyesterett fastsatt 120 dager.

Det er likevel regnet som en streng straff. Ifølge NRK er det første gang noen er dømt til fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid.

Tungt og TM har vært i kontakt med Jonny Enger, som ikke ønsker å kommentere saken i dag.