Nasjonal transportplan 2018-2029

536 milliarder kroner til vei

Tiltakene som er prioritert i Nasjonal transportplan gir ca. 290 km ny firefelts vei og 910 km øvrig ny vei i planperioden.
Tiltakene som er prioritert i Nasjonal transportplan gir ca. 290 km ny firefelts vei og 910 km øvrig ny vei i planperioden.
Publisert

Regjeringen legger opp til at det skal brukes 536 milliarder kroner til veiformål de neste 12 årene. Det fremgår av nasjonal transportplan som onsdag ble lagt frem.

I plandokumentet settes 57 prosent av planrammen av til veiformål.

- Vi legger opp til en ambisiøs plan for det norske veisystemet. Rekordhøye investeringer vil gi bedre framkommelighet for både personer og gods i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bygging av riksveier er prioritert, og det er planlagt å bruke 217 milliarder kroner i planperioden.

I Nasjonal transportplan settes det av totalt 24 milliarder kroner til skredsikring av riks- og fylkesveier. Også trygge gang- og sykkelforhold prioriteres høyt.

Tiltakene som er prioritert i Nasjonal transportplan gir ca. 290 km ny firefelts vei og 910 km øvrig ny vei i planperioden. Det er lagt til grunn en ramme til drift og vedlikehold av veinettet på i overkant av 100 milliarder kroner i planperioden.